PFUs junimøte

Tirsdag 20. juni 2017 samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til sitt siste møte før sommeren.

Sak 005/17 – NN mot Agderposten

Sak 049/17 – Kirsti Bahr Liland mot NRK

Sak 065/17 – Tore Sætre mot Glåmdalen

Sak 063/17 – Reinhard Rye mot Finansavisen

Sak 069/17 – Agnieszka Bakanova mot  NRK

Sak 072/17 – Gatejuristen pva klient mot MTG TV

Sak 073/17 – Harald Klungtveit mot KK.no

Sak 074/17 – Harald Klungtveit mot Nettavisen

Sak 076/17 – Foresatte ved Tønsberg Montessori mot Tønsbergs Blad

Sak 083/17 – Inger Marie Tofthagen mot Vestlandsnytt

Sak 097/17 – NN mot Adresseavisen

Sak 098/17 – NN mot Avisa Sør-Trøndelag

I PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:

Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

Sak 049/17 – Kirsti Bahr Liland mot NRK

Sak 073/17 – Harald Klungtveit mot KK.no

Sak 074/17 – Harald Klungtveit mot Nettavisen

 

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.