PFUs halvårsstatistikk

Her kommer tall for første halvår 2017. Vi vil samtidig presisere at dette er overordnede tall. Den offisielle og detaljerte årsstatistikken for hele 2017 kommer i januar 2018.

Mottatte klager

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har mottatt 223 klager så langt i år. På samme tid i fjor var det 245 klager. I 2015 var antall klager 259 og i 2014 var tallet 207.

Behandlede klager

I første halvår har PFU i løpet av seks møter behandlet 136 klagesaker og avvist 44 klager.

57 av de 136 sakene fikk full behandling av PFU. Det betyr at tilsvarsrunde blir igangsatt. I 25 saker konkluderte PFU med brudd på god presseskikk, 13 fikk kritikk og i 19 saker ble det konkludert med ikke brudd på god presseskikk.

Forenklinger

49 klagesaker ble behandlet «forenklet». «Forenklet» betyr at klagesaken ikke har gjennomgått full tilsvarsrunde fordi sekretariatet mener det publiserte åpenbart er innenfor god presseskikk, og skriver en innstilling til PFU. I stedet for å innhente tilsvar, forelegges forslaget om forenkling frem for PFU som fatter endelig vedtak.

Minnelig ordning

15 klagesaker ble løst ved såkalt minnelig ordning (MO), det betyr at klager og innklaget medium blir enige om en løsning og klager trekker klagen.

Stor spredning
Det er stor spredning blant mediene som det klages på til PFU. Det har blitt behandlet klager mot 85 ulike medier (i fjor var det 84) i løpet av årets første seks måneder. Ikke overraskende topper de store redaksjonene denne statistikken: NRK får flest klager, deretter kommer Verdens Gang, TV 2 og Dagbladet.

Bruddstatistikken

Når det gjelder bruddstatistikken (brudd på god presseskikk), er det Finnmark Dagblad som kommer dårligst ut med tre brudd og en kritikk. Deretter kommer Finansavisen med to brudd på god presseskikk.

Punktene i Vær Varsom-plakatens (VVP)

Nytt av året er at VVP punkt 4.8 topper statistikken. Ti ganger er det henvist til dette punktet i de fellende uttalelsene, og syv av disse gjaldt Lommedalen-sakene. Tidligere har det vært punkt 4.14, men dette har hittil i år blitt henvist til ni ganger. Åtte ganger ble det henvist til punkt 3.2, som gjelder kildebruk og kontroll av opplysninger. Deretter kommer saklighet og omtanke, det vil si punkt 4.1 som det har blitt henvist til 6 ganger ved fellelser. Også punkt 4.3 er det blitt vist til i tre uttalelser.

PFU-basen: Her er alle sakene som har fått full behandling hittil i 2017.