PFU-statistikk, første halvår 2015

I løpet av første halvår har Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottatt flere klager og behandlet flere saker enn tidligere.

Innkomne klager

I løpet av årets seks første måneder har PFU mottatt 259 klager. I 2014 var antall klager 207. I 2013 var tallet 186. En del av økningen skyldes noen flere A og B-klager. Det vil si flere ulike klagere på samme artikkel og innslag.

Behandlede klager

Når det gjelder antall behandlede klager første halvår, dvs antall klager som har vært til vurdering i PFUs møter, er tallet 220. I fjor var tallet 188.

Av de 220 behandlede klagene, har 82 klagere fått en full behandling. Det er 23 flere enn i fjor, da tallet var 59. Full behandling innebærer at det innhentes tilsvar fra den innklagede redaksjon. Basert på en tilsvarsrunde avsluttes klagebehandlingen med en uttalelse fra PFU.

Antall fellelser

Av de 82 fullt behandlede klagene fikk 48 klagere medhold. Det vil si at det innklagede mediet ble felt for brudd på god presseskikk i 36 klagesaker og i 12 saker fikk mediet kritikk, noe som er en mildere form for fellelse.

Det er en økning i antall fellelser første halvår. I fjor på denne tid hadde 29 klagere fått medhold.

Økning i forenklede saker

I løpet av første halvår har PFU forenklet 110 klager mot 92 i fjor. Forenklet betyr at klagesaken ikke har gjennomgått tilsvarsrunde fordi sekretariatet mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk. I stedet for å innhente tilsvar, forelegges saken utvalget som må godkjenne innstillingen.

Antall medier innklaget

Når det gjelder hvilke medier som blir innklaget, er det stor spredning. 92 ulike medier har i løpet av årets første seks måneder blitt innklaget for PFU. Ikke overraskende topper de store redaksjonene denne statistikken: NRK har flest klager, deretter kommer Verdens Gang, TV 2, Aftenposten og Dagbladet.

Når det gjelder bruddstatistikken, er det NRK som har flest fellelser; tre brudd på god presseskikk og to kritikk. Deretter kommer TV 2 og Varden. TV 2 med tre brudd på god presseskikk. Varden med to brudd og to kritikk. Også Akershus Amtstidende, Østlandets Blad og Porsgrunns Dagbladet har blitt felt to ganger første halvår.

PFU-basen: Her kan du finne sakene som er blitt behandlet i 2015

statistikk

Klikk på bildet for større versjon.

Korte fakta:

Pressens Faglige Utvalg behandlet 220 klager (188 i 2014)

Pressens Faglige Utvalg mottok 259 klager (207 i 2014)

Utvalget har avgitt 82 uttalelser (59 i 2014)

48 klagere fikk medhold (29 i 2014)

Mediene gikk fri (etter full behandling) 34 ganger (30 i 2014)

110 klager ble forenklet ikke brudd (92 i 2014)

PFU-statistikken første halvår.