PFU-møter i 2019

Her finner du møtedatoene for Pressens Faglige Utvalg i 2019.

PFU møtes én gang i måneden, men har ikke møte i juli. I 2019 er møtene lagt til følgende datoer:

 • 23. januar
 • 27. februar
 • 27. mars
 • 30. april
 • 22. mai
 • 19. juni
 • 28. august
 • 25. september
 • 23. oktober
 • 20. november
 • 18. desember