PFU-møte: 31. oktober

Tirsdag 31. oktober samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte. Sakene som skal diskuteres finner du her.

Saker med forslag til uttalelse:

Sak 011A/17 – Overvik Utvikling mot Adresseavisen

Sak 011B/17 – Rune Olsø mot Adresseavisen

Sak 159/17 – Ålesund kommune mot Sunnmørsposten

Sak 081AB/17  – NN og XX mot iFinnmark/Finnmarken

Sak 190/17 – NN mot  Altaposten

Sak 204/17 – NN mot Eikernytt

Andre saker
I løpet av møtet behandler PFU også klagesaker med forslag om avvisning, henleggelse og klagesaker som har gjennomgått forenklet behandling (der sekretariatet har innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» uten å gjennomføre tilsvarsrunde).

Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller der klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.
 Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider. Sakene som overføres er:
Kommer

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her