STATISTIKK: Samtidig imøtegåelse topper igjen bruddstatistikken for PFU

I 2017 var det igjen 4.14: Retten til samtidig imøtegåelse, som lå på topp i uttalelser som konkluderte med brudd eller kritikk. Det skjedde 23 ganger.

Pressens Faglige Utvalg legger frem statistikken etter 11 PFU-møter i 2017. PFU avga 104 uttalelser, der brudd på bestemmelsen om samtidig imøtegåelse igjen er på topp. Brudd på punkt 3.2 om kildebruk og kontroll av opplysninger lå på topp i 2016, men er nå nede på andre plass med 14 brudd eller kritikk.

Andre punkter der medier enten har brutt god presseskikk eller fått kritikk, er 4.8; konsekvenser av medieomtale av barn og punkt 4.1; saklighet og omtanke. Begge er vist til 11 ganger i 2017.

PFU mottok noe færre klager i 2017 enn året før. Antall behandlede saker var også færre. Årsaken til dette er todelt; PFU hadde flere større saker til behandling, noe som førte til færre behandlede saker per PFU-møte. I tillegg kom det mange klager mot slutten av året, som ennå ikke er behandlet.

Finnmark Dagblad felt flest ganger

Finnmark Dagblad er det mediet som er felt flest ganger i 2017, med tre konklusjoner om brudd og en med kritikk.

NRK pådro seg to brudd og en kritikk, mens TV2, Finansavisen, Sogn Avis, Moss Avis og Glåmdalen alle brøt god presseskikk to ganger.

Forenklede saker, avvisninger og minnelige ordninger

Mange klager til PFU får såkalt forenklet behandling. Det innebærer at PFU-sekretariatet innstiller på «ikke brudd på god presseskikk», uten at det hentes inn tilsvar fra partene. Det skjer i saker der sekretariatet mener det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem. I 2017 ble 129 klager forenklet.

84 klager ble avvist av ulike grunner, som at de var foreldet, manglet samtykke fra berørt part eller lå utenfor PFUs område.

27 klager ble løst gjennom minnelig ordning mellom klager og redaksjon.

14 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.

Statistikken 2017
PFU-uttalelser i 2017

Kontakt:
Leder i Pressens Faglige Utvalg, Alf Bjarne Johnsen: 905 58 560
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen: 926 00 109