Halvårsstatistikk, 2014

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 207 klager i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på 11 % fra i fjor, da var antall klager 186.

Når det gjelder antall behandlede klager første halvår, dvs antall klager som har vært til vurdering i PFUs møter, er tallet 188, en økning på tre siden i fjor.

Halvparten blir felt

Av de 188 behandlede klagene er det 59 klager som har fått full behandling. Full behandling innebærer at det innhentes tilsvar fra innklaget redaksjon og en tilsvarsrunde som ender i en uttalelse fra PFU, som enten feller (brudd/kritikk) eller frifinner (ikke brudd) mediet. Av de 59 klagene med full behandling fikk 29 klagere medhold, det vil si at det innklagede mediet fikk kritikk (5) eller ble felt for brudd på god presseskikk (24), en fellingsprosent på 49, mot 53 i fjor. I de øvrige 30 sakene konkluderte PFU med ikke brudd på god presseskikk.

Økning i antall forenklede

I løpet av første halvår i år har PFU forenklet 92 klager mot 72 i fjor. Forenklet betyr at klagesaken ikke har gjennomgått full tilsvarsrunde, som er vanlig ved ordinær behandling. I stedet for å innhente tilsvar fra den innklagede redaksjonen, skriver PFUs sekretariat direkte, etter mottak av klagen, en innstilling som argumenterer for ikke brudd. Denne forelegges utvalget, som enten godkjenner innstillingen eller – dersom utvalget er uenig med sekretariatet – ber om at det settes i gang tilsvarsrunde på ordinær måte.

84 medier innklaget

Når det gjelder hvilke medier som blir innklaget, er det god spredning. 84 medier har i løpet av årets første seks månder vært innklaget for PFU. Naturlig nok topper de store redaksjonene, NRK har flest klager (28), deretter kommer TV 2 (14), Aftenposten (12), Verdens Gang (12) og Dagbladet (9).

Når det gjelder bruddstatistikken er det VG som har flest fellelser, to brudd på god presseskikk og en kritikk. Deretter kommer TV 2 og Aftenposten med to brudd hver. NRK har ett brudd på god pressekikk.

PFU-basen: Her kan du finne sakene som ble behandlet i 2014

Korte fakta:

Pressens Faglige Utvalg behandlet 188 klager (185 i 2013)

Pressens Faglige Utvalg mottok 207 klager (186 i 2013)

Utvalget avga 59 uttalelser (79)

29 klager fikk medhold (42)

Mediene gikk fri (etter full behandling) 30 ganger (37)
De resterende sakene (129) ble behandlet forenklet (ikke brudd), løst i minnelighet, trukket, avvist eller henlagt (106)