Fire medier felt i PFU

PFU konkluderte med brudd på god presseskikk i klagesaker mot Gjengangeren, Telemarksavisa, Moss Dagblad og NRK.

I det første møtet i 2020 vurderte PFU følgende saker som har gjennomgått full behandling med tilsvarsrunde:

Åpne saker – streamet av Journalisten.no:

Sak 059/19 – Nina Jentoft mot Agderposten – IKKE BRUDD
Sak 140/19 – Lars Christian Beitnes mot E24 – IKKE BRUDD
Sak 153/19 – HS2 Norge Østfold AS mot Moss Dagblad – BRUDD (4.14)
Sak 157/19 – A: Brunstad Christian Church / B: Brunstad Kristelige Menighet Horten mot
Gjengangeren – BRUDD (3.2, 4.4 og 4.14)
Sak 158/19 – Brunstad Christian Church mot Telemarksavisa – BRUDD (3.2, 4.4)
Sak 163/19 – Lasse Øverlier mot Oppland Arbeiderblad –  IKKE BRUDD
Sak 190/19 – Indre Østfold SV mot Smaalenenes Avis – IKKE BRUDD
Sak 199/19 – Eritreisk forening i Oslo og omegn mot NRK – IKKE BRUDD

Ikke streamet:
Sak 136/19 – Ann-Magrit Austenå mot NRK – BRUDD (4.8)

PFUs uttalelser blir publisert i PFU-basen når disse er renskrevet og formidlet partene.

Ander saker
I løpet av møtet behandlet PFU også en rekke klagesaker der sekretariatet hadde  foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Alle innstillingene ble vedtatt. 

Neste møte i PFU er 26. februar.