Fire medier felt av PFU

PFU konkluderte med at både Bonytt og NRK har brutt god presseskikk, mens Fredriksstad Blad og Adresseavisen har opptrådt kritikkverdig. Her følger en kort oversikt over PFUs vedtak.

Saker med full behandling

Åpne saker: 
Sak 255-18 – Maison Malou AS ved Stine Steen mot Bonytt BRUDD (2.3, 4.13)
Sak 251/18 – Rune Olsø mot Adresseavisen – KRITIKK (3.2)
Sak 233-18 – Medpalett AS mot NRK (FBI)IKKE BRUDD

Lukkede saker:
Sak 049/18 – Forandringsfabrikken mot Fædrelandsvennen – IKKE BRUDD
Sak 132AB/18 – A: Rogaland statsadvokatembeter B:Barneombudet mot NRK – BRUDD (4.8)
Sak 133/18 – Rogaland statsadvokatembeter mot Haugesunds Avis – IKKE BRUDD
Sak 134/18 – Rogaland statsadvokatembeter mot Tidsskrift for Norsk Psykologforening – IKKE BRUDD
Sak 241/18 – Advokat Kim Ellertsen pva. klient mot Fredriksstad Blad – KRITIKK (4.17)
Sak 242/18 – Advokat Kim Ellertsen pva. klient mot Nettavisen – IKKE BRUDD
Sak 244/18 – Advokat Kim Ellertsen pva. klient mot NTB – IKKE BRUDD
Sak 267/18 – NN mot Askøyværingen – IKKE BRUDD

Forenklet behandling
I PFU-møtet behandlet utvalget også klagesaker som av sekretariatet var innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» etter forenklet behandling. Av disse sakene ble én sak sendt tilbake for full behandling.

For øvrig ble utvalget orientert om klager som er avvist av ulike formelle årsaker (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, ble forelagt utvalget.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overførte fra behandlingen av de åpne sakene.
Se opptak.

PFUs uttalelser publiseres i PFU-basen.