Fire brudd på god presseskikk

Klassekampen, Norge IDAG, Budstikka og Vi Menn felt av PFU.

Fire av tolv klagesaker som har gjennomgått full behandling ble felt av PFU i årets tredje møte. To av fellelsene skyldtes manglende dekning for titler og ingresser, jf. punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Én klagesak ble felt grunnet mangler knyttet til opplysningskontrollen og kildearbeidet, VVP 3.2, og innhenting av samtidig imøtegåelse, VVP 4.14, de to såkalte tvillingpunktene som PFU feller oftest på. I én sak ble det henvist til VVP 4.3, om å utvise respekt for menneskers egenart, og unngå stigmatiserende omtale, som er et punkt det derimot felles sjelden på.

Sju klagesaker ble behandlet åpent, og opptak kan ses her.

Slik konkluderte PFU
Åpne saker:
234/21- Viggo Kristiansen mot Verdens Gang – ikke brudd
259/21- Solhjørnet Eiendom AS mot Bladet Vesterålen – ikke brudd (samlet vurdering)
264/21- Nesodden kommune mot Klassekampen – brudd (4.4)
005/22- FRI mot Norge IDAG – brudd (3.2, 4.14)
009/22- Oda Oline Omdal mot Document – ikke brudd
020/22- Lunde Arkitektur mot Budstikka – brudd (4.4)
236/21- Kristian Bjørnevik mot TV 2 – ikke brudd (samlet vurdering)

Lukkede saker:
199/21- NN m.fl. mot Verdens Gang – ikke brudd
200/21- NN m.fl. mot NRK – ikke brudd
201/21- NN m.fl. mot Oppland Arbeiderblad – ikke brudd
203/21- NN m.fl. mot Avisa Oslo – ikke brudd
245/21- Patji Alnæs-Katjavivi mot Vi Menn – brudd (4.3)

Forenklet behandling
Utvalget behandlet også ni klagesaker der sekretariatet har innstilt på ikke brudd etter forenklet behandling. I alle disse sakene ble innstillingene vedtatt.

Neste møte i PFU er tirsdag 26. april.