Fem fellelser i første møte

PFU konkluderte med to kritikk og tre brudd i de ni sakene som har fått full behandling.

Saker med full behandling
Åpne saker (streamet av Journalisten):
Sak 031/18 – Bjørn Viggo Nilsen mot Demokraten – IKKE BRUDD
Sak 202/18 – Styret i Gaisi språksenter i Tromsø ved styreleder mot iTromsø – IKKE BRUDD
Sak 211/18 – Geir Wiknes mot Gudbrandsdølen Dagningen – BRUDD (4.4, 4.13)
Sak 231/18 – Oslo Skin Lab mot TV 2 – IKKE BRUDD
Sak 234/18 – Greenpeace mot NRK – KRITIKK (3.2) (dissens)
Sak 254/18 – Esval Miljøpark mot Raumnes – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 277/18 – Elise Embla Scheele mot Fredriksstad Blad – KRITIKK (3.3) (dissens)
Lukkede saker:
Sak 159/18 NN mot Bergensavisen – BRUDD (4.6, 4.9)
Sak 161/18 NN mot Folkebladet – IKKE BRUDD

Andre saker
I PFU-møtet behandlet utvalget også klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd» etter såkalt forenklet saksbehandling. Utvalget var enig med sekretariatet og vedtok innstillingene.

I tillegg ble PFU forelagt klager som må avvises (av ulike formelle årsaker), henlegges (grunnet manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der det er oppnådd minnelig ordning mellom klager og innklaget, eller at klagen er trukket av klager.