Fem av åtte felt

Alle medier som ble felt i PFUs første møte i 2022, ble felt grunnet mangler knyttet til kildekritikken og opplysningskontrollen, VVP 3.2. I tillegg ble fire av mediene felt på VVP 4.14, som gjelder retten til samtidig imøtegåelse.

Begge disse punktene toppet fjorårets statistikk når det gjelder årsaken til fellelsene. For øvrig ble én av redaksjonene felt for avtalebrudd, VVP 3.3 om premisser.

PFU hadde kun åtte saker som har gjennomgått full behandling til vurdering i årets første møte. Seks av sakene ble behandlet åpent (se opptak fra  direkte stream).

Slik konkluderte PFU i disse åpne sakene:

221/21 – Leif Arne Dahl mot Romerikes Blad – IKKE BRUDD
231/21 – Trond Grønmo mot Brønnøysunds Avis – BRUDD (3.2, 4.14)
238/21 – Rune Fardal mot Fontene – BRUDD (3.2, 3.3)
247/21 – KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter mot Setesdølen – BRUDD (3.2, 4.14)
216A/21 – Veslemøy Lian mot Varden IKKE BRUDD
215/21 – Veslemøy Lian mot Utrop IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)

For øvrig behandlet PFU to saker i lukket møte:

228/21 – NN mot Firda – BRUDD (3.2, 4.14)
229/21 – NN mot Adresseavisen – BRUDD (3.2, 4.14)

Andre saker

Utover de ovennevnte sakene hadde PFU femten klager som har fått forenklet behandling til vurdering. I disse sakene har sekretariatet innstilt på ikke brudd uten å innhente tilsvar fra partene. I alle disse sakene vedtok PFU sekretariatets innstilling.

Neste møte i PFU er 2. mars.