Årets første PFU-konklusjoner

Av 13 fullt behandlede saker, endte åtte med fellelse.

PFU-statistikken for 2020 viste at medier i fjor oftest ble felt fordi redaksjonen ikke hadde gjort en god nok jobb med å kontrollere opplysninger før publisering, jf. VVP 3.2,  og/eller med å innhente samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Årets første PFU-møte viser at denne tendensen fortsetter. Et flertall av fellelsene i januar gjelder de samme punktene: VVP 3.2 og 4.14.

Her følger en kort oversikt over hvordan utvalget konkluderte:

Saker med full klagebehandling

 1. Sak 097-20 – LNU mot NRK BRUDD(1.5, 3.10) (1 dissens)
 2. Sak 188-20 – Karl Edvard Urheim mot NRK – IKKE BRUDD
 3. Sak 121-20 – Ronny Borge mot Saltenposten – BRUDD (3.2, 4.14)
 4. Sak 130-20 – Nina Steinkopf mot Dagbladet (Magasinet) IKKE BRUDD
 5. Sak 141A-20 – Vatne Capital AS mot Finansavisen – BRUDD (4.14)
 6. Sak 141B-20 – Solon Eiendom mot Finansavisen – KRITIKK (4.14)
 7. Sak 159-20 – Amund Pettersen mot Romerikes Blad IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 8. Sak 171-20 – Buheii Vindpark mot Avisen Agder – BRUDD (3.2)
 9. Sak 177-20 – Rune Andreassen mot Sarpsborg Arbeiderblad – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 10. Sak 192-20 – Kåre Løvstakken mot Helgelands Blad IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 11. Sak 199-20 – Per Magne Barmoen mot Hamar Arbeiderblad BRUDD (3.2)
 12. Sak 205-20 – Femur Bygg AS ved Odd Petter Leknes mot Helgelands Blad – BRUDD (3.2, 4.14)
 13. Sak 191-20 – NN mot Document – BRUDD (4.6)

PFUs behandling av ovennevnte saker ble streamet direkte av Journalisten.no (bortsett fra sak nr. 13, som er unntatt offentlighet). Opptak kan ses her.

Utvalgets uttalelser (vurdering og konklusjon) publiseres i PFU-basen.

Andre saker
PFU behandlet også flere saker som har gjennomgått forenklet behandling, der sekretariatet har innstilt på «ikke brudd» uten å innhente tilsvar (kommentarer fra partene).

PFU vedtok alle innstillingene i disse sakene.

Neste møte i PFU er 17. februar.