Adresseavisen felt av PFU

Mye av PFUs oktober-møte gikk med til å behandle to omfattende klager mot Adresseavisen. Utvalget konkluderte med presseetiske overtramp i begge klagesakene.

Slik konkluderte PFU i sakene som har gjennomgått full tilsvarsrunde:

  1. Sak 011A/17 – Overvik Utvikling mot Adresseavisen – KRITIKK
  2. Sak 011B/17 – Rune Olsø mot Adresseavisen – BRUDD
  3. Sak 159/17 – Ålesund kommune mot Sunnmørsposten – IKKE BRUDD
  4. Sak 081AB/17  – NN og XX mot iFinnmark/Finnmarken – IKKE BRUDD
  5. Sak 190/17 – NN mot  Altaposten – KRITIKK
  6. Sak 204/17 – NN mot Eikernytt – BRUDD

PFUs uttalelser og sammendrag av klagesakene blir publisert i PFU-basen så snart dokumentene er formidlet partene.

Andre saker
I løpet av møtet behandlet PFU også klagesaker med forslag om avvisning, henleggelse og klagesaker som har gjennomgått forenklet behandling (der sekretariatet har innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» uten å gjennomføre tilsvarsrunde).

Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller der klagen er trukket av klager, ble forelagt utvalget.

PFUs behandling av sak 011A/17, 011B/17 og 159/17 ble streamet av Journalisten.