PFU-møte 28. mars 2017

Tirsdag 28. mars 2017 møtes Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte.

Her er sakene med full behandling:

Sak 268/16 – Adv. Frank I. Hind pva NN mot Dagbladet

Sak 289/16 – Helen F. Nicholson mot Budstikka

Sak 295AB/16– A: M. Willumsen AS og B: NOBE Drycker AB mot TV 2

Sak 006/17 – NN mot Verdens Gang

Sak 010/17 – NN mot Finnmark Dagblad

Sak 017/17 – Torbjørn Graff Hugo mot Verdens Gang

Sak 018/17 – Jarle Aabø mot Bergens Tidende

Sak 022/17 – Eli Sol Vallersnes mot Haugesunds Avis

Sak 023/17 – Norske Lakseelver mot Ilaks.no

Sak 027/17 – NN mot Lindesnes

Sak 039/17 – Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund mot Finansavisen

I PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:

Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

  1. Sak 289/16 –  Helen Frøyseth Nicholson mot Budstikka (Botrend)
  2. Sak 017/17 – Torbjørn Graff Hugo mot Verdens Gang
  3. Sak 018/17 – Jarle Aabø mot Bergens Tidende
  4. Sak 022/17 – Eli Sol Vallersnes mot Haugesunds Avis

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.