Hvem fortjener åpenhetspris?

Send inn kandidater til Presseforbundets åpenhetspris!

Hvem fortjener honnør for å jobbe for økt åpenhet og innsyn i samfunnet? Er det noen som har utmerket seg spesielt positivt i forbindelse med covid 19?

Presseforundets åpenhetspris «Flaviusprisen» skal deles ut i slutten av september, og vi søker etter gode kandidater!  Frist for innsending: mandag 24.8.

Prisen er opprettet av styret i Norsk Presseforbund og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

I 2019 fikk Oslo tingrett prisen for sin banebrytende åpenhetspraksis, mens professor emeritus Jan Fridthjof Bernt fikk hederlig omtale. Tidligere prisvinnerer er Riksrevisor Per Kristian Foss , journalist Vegard Venli for sin kamp for tilgang til aksjonærregisteret, politiker Bjørnar Moxnes gjennom Lindeberg-saken, journalist Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen for Innsyn.no, politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt Jan Borgen ved Transparency InternationalNaturvernforbundet i Oslo og Akershus, ordføreren i Lillesand kommune og journalist Per Anders Johansen.

Meld inn forslag til kandidater på e-post til kristine.foss(a)presse.no