Flaviuspris til Oslo tingrett

Presseforbundets åpenhetspris gikk til Oslo tingrett. Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt fikk hederlig omtale.

Årets flaviuspris ble delt ut under åpningen av Skup fredag ettermiddag, og gikk til Oslo tingrett. I tillegg fikk professor emeritus Jan Fridthjof Bernt hederlig omtale.

– Det er utrolig hyggelig å få en slik pris. Vi har et genuint ønske om så mye åpenhet som mulig, og jobber systematisk med dette hver dag, sier Kommunikasjonssjef Irene Ramm til Presse.no.

Årets prisvinner 
«Åpenhet i praksis kan være krevende. Når loven ikke stiller klare krav, er det lett å havne på den siden som gir mindre åpenhet.

Årets prisvinner er et unntak og har vært det over flere år. Den tar offentlighetsprinsippet på alvor og bruker det rommet som ligger i loven til å praktisere mest mulig åpenhet. Enkel og rask tilgang til informasjon og praktisk tilrettelegging for mediene, er sentrale stikkord.

Prisvinnerens praksis blir lagt merke til og legger viktige føringer både oppover i systemet og i resten av landet. Dette på et område der praksis er høyst varierende. Samtidig snakker vi om institusjoner som forvalter mye makt i samfunnet og deres avgjørelser har stor innvirkning på enkeltpersoners liv. Derfor er behovet for medienes uavhengige kontroll gjennom innsyn, ekstra stort.

Vi gratulerer Oslo tingrett med Flaviusprisen 2019!»

Hederlig omtale 

«Hederlig omtale går til en viktig stemme i samfunnet. En som evner å snakke om offentlighetsloven med et språk som folk forstår. En som er tydelig, prinsipiell og uredd. Når forvaltningen lukker seg er det avgjørende for mediene å kunne intervjue en uavhengig og kompetent jurist som er villig til å skille de lovlige tilfellene av hemmelighold fra de ulovlige.

Gjennom sin kunnskap og sine uttalelser har han bidratt til mer åpenhet i konkrete saker, og praksisendringer på flere områder.

Vi gratulerer Jan Fridthjof Bernt med hederlig omtale i Flaviusprisen 2019.»

Fra venstre: Markus Iestra og Irene Ramm fra kommunikasjonsavdelingen i Oslo tingrett sammen med leder for årets jury, Eirik Haugen.