En avtale er en avtale

PFU har flere ganger påpekt at avtaler skal holdes, også om man i ettertid skulle innse at det ikke var så smart å inngå avtalen.

Å holde avtaler handler om å ivareta medienes tillit og troverdighet. Mediene har et ansvar for å klargjøre premissene i møte med kilder og andre kontakter, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.3.

NRK filmet en kunststudent på Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO), i forbindelse med en episode av serien «Gutter mot verden»,  og havnet i diskusjon med en annen student. Diskusjonen ble filmet. NRK lovet studenten ikke å publisere opptaket uten studentens samtykke. Da NRK likevel publiserte, mente PFU at dette var et avtalebrudd og konkluderte med brudd på punkt 3.3 i VVP.

PFU påpekte at det i utgangspunktet ville vært presseetisk akseptabelt å publisere opptaket. Problemet var selve avtalen som ble gjort. Mediene må holde avtalene de gjør med kildene sine.

Les mer: NRK

Bloggerne

Også i en klagesak mot TV 2 -serien «Bloggerne» ble VVP 3.3 diskutert. Klagerne, et influenser-par, hevdet at TV 2 filmet dem uten at de visste om det. TV 2 filmet klagerne under en pause i arrangementet Vixen-awards, der de diskuterte med ett av profil-parene i «Bloggerne».

Klagerne mente de skulle vært opplyst om publiseringen, at TV 2 utelot deres versjon, og at TV 2 klippet diskusjonen på en slik måte at TV 2s profil kom best ut.

PFU minner generelt om at det er en forskjell på å bli filmet på rød løper eller i en sal, og det å bli filmet under en samtale i en pause. PFU mente derfor TV 2 kunne opplyst om at det de filmet fra pausen skulle publiseres, jf. VVP 3.3.

Når det likevel verken ble brudd eller kritikk, var det fordi PFU mente det var klargjort fra arrangørens side at hele arrangementet ville bli gjenstand for filming, og at det var tydelig i pausen at kamera var tilstede. Av den grunn var dette å betrakte som et åpent møte som mediene har rett til å referere fra, og at den etiske vurderingen derfor måtte knyttes til hva man publiserte.  PFU kunne ikke se at det TV 2 refererte verken var feil eller ubalansert, VVP 3.2, eller at det ble fremmet beskyldinger mot klager som utløste VVP 4.14.

Les mer: TV 2

Se PFUs behandling av saken her:

Utelatte opplysninger

Det var imidlertid en annen klagesak mot TV 2 under dette møtet, som endte med brudd på god presseskikk. Det gjaldt et innslag på TV 2 Nyhetene og en nettartikkel om et barn som satt fast på en karibisk øy, fordi far ikke ville skrive under på passet før han fikk penger av mor (omtalt som pengeutpressing på nett). Faren  mente innslaget og artikkelen ga et feilaktig inntrykk. Det var ikke penger som var hans motiv, men samvær med barnet.  Dessuten var det penger som mor skyldte ham, noe han hadde sagt til journalisten, men som ikke ble tatt med i innslaget, ifølge klager.

PFU minnet om medienes varsomhetskrav når barn omtales, men  konkluderte med at TV 2 hadde anonymisert familien godt nok. Derimot var PFU mer kritisk til at TV 2 ikke tok med at fars motiv var samvær med barnet. Dette skulle TV 2 tatt med, sa PFU, og konkluderte med at innslaget var brudd på VVP 3.2, om krav til kildebredde.

Klager reagerte også på måten TV 2s journalist kommenterte saken på i sosiale medier. På Twitter skrev journalisten «Nominer!» i en kommentar til en leser som mente far burde få «årets pappapris». PFU var noe kritiske til at journalisten deltok i kommentarfeltet på denne måten, da en slik formulering er egnet til å reise tvil om journalistens tillit og troverdighet, jf. VVP 2.2. PFU mente likevel etter en samlet vurdering at ytringen var uheldig, men ikke et brudd på god presseskikk.

Les mer: TV 2 

Russisk propaganda

Det var flere fellelser som gjaldt etermediene på PFU-møtet tirsdag. Også NRK ble felt for et innslag i Dagsrevyen som handlet om Russland og Ukraina, publisert i desember 2021.

Den ukrainske ambassadøren til Norge klaget til PFU, og mente NRK hadde publisert russisk propaganda og desinformasjon, blant annet påstander om at det skulle finnes ukrainsk-støttede militsgrupper som forberedte kjemisk krigføring.

PFU uttalte i diskusjonen at det er relevant å få frem perspektiver fra begge sider i en krig og konflikt. Problemet var imidlertid at innholdet i det publiserte innslaget skulle vært satt i en kontekst. NRK forklarte ikke for publikum at dette var bilder og et intervju produsert av en russisk statskontrollert tv-kanal, og at utgangspunktet altså ikke var uavhengig journalistikk. NRK ble felt på VVP 3.2, som handler om kildebruk og kildekritikk.

Les mer: NRK

Se PFUs behandling av saken her:

Taushetsplikt

Avisa Oslo ble også felt på punkt 3.2 i VVP. Avisa Oslo publiserte flere artikler som handlet om varsler mot en barnevernsleder, og saksbehandlingen av disse varslene i bydelen og i kommunen. Det ble rettet mange konkrete og sterke anklager mot lederen, men varslerne ville ikke oppheve taushetsplikten til lederen. Redaksjonen hadde derfor ikke tilgang på alle opplysninger som potensielt var relevante for forståelsen av saken. PFU mente dette var problematisk, vurdert opp mot VVP 3.2 og kravet til kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Les mer: Avisa Oslo.

Kritikk av ordfører

Dekning av konflikter i arbeidslivet er kompliserte. Dette fikk også Finnmark Dagblad erfare da de ble klaget inn av ordføreren i Nordkapp kommune. Avisa gikk imidlertid fri. Her fikk begge parter komme godt til orde. PFU mente avisa hadde gjort det de kunne for å sjekke fakta, og at klager selv ikke var villig til å opplyse saken.

Les mer: Finnmark Dagblad

Se PFUs behandling av saken her:

 

Ordføreren klaget også på et leserinnlegg i Finnmarksposten. Klager fikk heller ikke medhold her. PFU mente innlegget var del av en løpende debatt, og at ordføreren hadde krav på tilsvar i etterkant fremfor samtidig imøtegåelse.

Les mer: Finnmarksposten

Se PFUs behandling av saken her:

Identifisering

Avisa Nyss omtalte en ulykke der en buss hadde kjørt inn i en annen bil, og der sjåføren ble anmeldt av politiet for ikke å ha overholdt vikeplikten. Det ble publisert bilder fra ulykken, blant annet av bussen med rutenavn og bussjåføren sett bakfra.

Sjåføren mente seg identifisert, og klaget til PFU. Klager opplyste å ha kjørt samme bussrute i ti år, og det var lett for et lite samfunn med 7500 mennesker å forstå hvem det handlet om.

PFU var enig. Selv om mediet hadde brukt et bilde som politiet la ut på Twitter, så er mediene underlagt VVP og de varsomhetskrav som gjelder når det kommer til identifisering i forbindelse med klanderverdige forhold. Identifiserende bildebruk koblet til sterke anklager, gjorde at PFU felte Nyss på VVP 4.7. Nyss ble også felt på 4.14 fordi klager ikke ble kontaktet for å svare på anklagene.

Les mer: Nyss