Her finner du det etiske regelverket alle redaktørstyrte medier plikter å legge til grunn for sin virksomhet. 12.juni 2015 vedtok styret i Norsk Presseforbund å innlemme Tekstreklameplakaten i Vær Varsom-plakaten.

Vær Varsom-plakaten

De etiske normer for radio, tv, nett og avis.
les mer

Redaktørplakaten

Redaktørens plikter og rettigheter.
les mer

Prinsipputtalelser fra PFU

Om ulykker og katastrofer, om rettelser og sitering på nett, om retts- og kriminalreportasjen med mer.
les mer