Tilbake til "PFU"

Dette er PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund. PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse. PFU legger Vær Varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

Pressens Faglige Utvalg består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile mediemangfoldet.

Norsk Presseforbund har oppnevnt Pressens Faglige Utvalg (PFU) for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Faste medlemmer:

Anne Weider Aasen, TV 2, leder

Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad, nestleder

Stein Bjøntegård, NRK

Gunnar Kagge, Aftenposten

Nina Fjeldheim, Humanistskolen

Øyvind Kvalnes, BI

Kjell Arne Røvik, UiT

Varamedlemmer

For redaktørene:

Frode Hansen, Dagbladet

Lars Helle, Stavanger Aftenblad

Tove Lie, Khrono

For journalistene:

Nina Hernæs, Sykepleien

Kim Nygård, Adresseavisen

Ådne Lunde, Bergens Tidende

For allmennheten:

Erik Schjenken, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn¨

Melissa Jocelyn Lesamana, Sørlandet Kunstmuseum

Ylva Lindberg, Norfund

 

 

 

Tilbake til "PFU"