Tilbake til "PFU"

Dette er PFU

PFU behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

PFU består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten. Utvalgets sammensetning i toårsperioden 01.07.2016-30.06.2018 er som følger:

For journalistene:
Alf Bjarne Johnsen, VG, leder
Liv Ekeberg, Agderposten

For redaktørene:
Anne Weider Aasen, TV 2, nestleder
Stein Bjøntegård, NRK

For allmennheten:
Eva Sannum, kreativ leder GK
Sylo Taraku, statsviter, Tankesmien Agenda
Nina Fjeldheim, rektor, Humanistskolen

Varamedlemmer
For journalistene:
Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad
Martin Riber Sparre, Dagens Næringsliv
Gunnar Kagge, Aftenposten

For redaktørene:
Alexander Øystå, Vi Menn
Frode Hansen, Dagbladet
Kirsti Husby, Adresseavisen

For allmennheten:
Camilla Serck-Hanssen, professor filosofi, Universitetet i Oslo
Reidun Førde, dr.med, professor, Senter for medisinsk etikk
Erik Schjenken, seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Øystein Stray Spetalen, investor og trader

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget behandler klager mot alle medier og avgir uttalelser, som offentliggjøres. Som retningslinjer for sitt arbeid legger utvalget til grunn Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Slik merkes nettartikler som er felt i PFU

For elektroniske medier skal fellende eller kritiske uttalelser publiseres slik at sannsynligheten blir størst mulig for at de som hørte eller så den innklagede artikkel eller innslag, også hører eller ser uttalelsen.Nettartikler som er felt av PFU skal merkes med en ramme som inneholder opplysninger om dette, samt PFUs logo.

Les mer

PFU-basen

Institutt for Journalistikk og Norsk Presseforbund har i samarbeid opprettet en database med PFU-saker. Basen er ajour fra 1991 og frem til i dag. Basen blir oppdatert løpende, og sakene vil normalt kunne leses 2-3 dager etter hvert møte i PFU. Klager som er avgjort etter såkalt forenklet saksbehandling og saker som er avvist, er ikke tatt med. Det samme gjelder naturligvis saker som utvalget har bestemt ikke skal offentliggjøres. Noen saker er anonymisert av personverngrunner.

Trykk her for å få PFU-basen.

Tilbake til "PFU"