NN mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 010/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et bilde fra 90-tallet av ungdommer som danser på et diskotek. To av ungdommene er lettkledde og har bare på seg BH på overkroppen. Bildet ble publisert som en del av en bildeserie om Alta på 90-tallet.

Klager er en av de lettkledde jentene. Klager opplever det som sterkt krenkende at Finnmark Dagblad (FD) har publisert bildet. Hun sier at hun også følte skam som 14/15-åring da det ble publisert første gang, men at hun var for ung til å vite hva hun skulle gjøre med det. Klager føler at også den nye publiseringen er et overtramp mot hennes privatliv. Hun er blitt gjenkjent av flere, også av personer som ikke vet hvordan hun så ut som tenåring, noe hun mener er bevis på at bildet identifiserer henne selv om det er gammelt. Klager frykter at publiseringen skal være ødeleggende for henne i arbeidslivet. Hun mener avisen burde vurdert om bildet kunne oppleves som krenkende før de publiserte det.

FD mener publiseringen er innenfor god presseskikk, men opplyser at de likevel valgte å fjerne det av hensyn til klager. Avisen har vurdert de juridiske sidene av publiseringen, og mener det ligger i en juridisk gråsone, men at det er «et situasjonsbilde» som ikke trengte samtykke før publisering. FD vektlegger at de raskt forsøkte å komme klager i møte, først med spørsmål om de skulle sladde bildet, deretter ved å fjerne det helt. Bildet var fjernet før kl. 10:00 dagen etter publisering, opplyser FD. Avisen forteller også at de har lært av episoden, og at de har diskutert en ny teknisk løsning for å sperre bilder i arkivet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at den opprinnelige publiseringen er foreldet og derfor ikke noe utvalget kan vurdere. Utvalget kan kun vurdere den nye publiseringen, altså på et tidspunkt der klager er voksen. Det innebærer at et viktig punkt i Vær Varsom-plakaten (VVP) ikke lenger gjelder; punkt 4.8, om å vise hensyn til konsekvenser for barn.

PFU minner videre om VVP punkt 4.10, om være varsom med å bruke bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige, og vil på generelt grunnlag understreke at dette er spesielt viktig når man henter frem gamle bilder fra arkivet.

Utvalget forstår at klager reagerer på FDs nye publisering av bildet, og at klager definerer det som et privat forhold, jf. VVP punkt 4.3. Bildet var del av en bildeserie om Alta på 90-tallet, og publiseringen gir isolert sett et interessant innblikk i lokalsamfunnet dette tiåret. Utvalget merker seg også at Finnmark Dagblad til slutt kom klager i møte og fjernet bildet. Slik utvalget ser det, foreligger det imidlertid ikke stor nok offentlig interesse til publisering uten godkjennelse fra jentene i BH. PFU er enig med klager i at punkt 4.3 om privatliv gjelder for publiseringen. Utvalget vil i den sammenheng påpeke at det er like aktsomhetskrav for bilder som for tekst og muntlig fremstilling, jf. punkt VVP 4.12. Videre viser utvalget til punkt 4.1, om omtanke i innhold og presentasjon. Utvalget mener FD ikke viste nødvendig omtanke da avisen publiserte bildet på ny.

Finnmark Dagblad har brutt god presseskikk på punkt 4.1 og 4.3.

 

Oslo 28. mars 2017

Anne Weider Aasen,

Gunnar Kagge, Liv Ekeberg,
Eva Sannum, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim