Helle Vestli mot TV 2

PFU-sak 405/14


SAMMENDRAG:

 TV 2 sendte mandag 29. desember 2014 et program med tittelen «Nyttårsfest». Programmet ble sendt fra restauranten Vaaghals i Oslo og tema var matretter og tilhørende drikke som kunne egne seg til en nyttårsfest. Programleder var Arne Hjeltnes.

TV 2s egen programomtale var slik:

«20.00 Nyttårsfest med Arne og Tina. Norsk Livsstilprogram. Sesong 1, episode 3 av 3. Arne Hjeltnes og Tina Marie Dingsøyr Vik inviterer til nyttårsfest i Oslo med treretters festmeny. Champagne-skole og celebert besøk. Og det er selveste statsminister Erna Solberg som letter på sløret om sitt eget nyttår før Martine Aurdal, Freddy Dos Santos og Solveig Barstad bedømmer maten. Festmusikken står Heine Totland og Gisle Børge for.»

Programmet, som hadde en times varighet, hadde slik innledning:

AH – Arne Hjeltnes, programleder

TMDV – Tina Marie Dingsøyr Vik, programleder

 

AH – Eit år går mot slutten og det nærmar seg sjølve nyttårsaftan. For nokon betyr det årets største fest, for andre betyr det å tala til folket og oppsummera stoda i kongeriket.

 TMDV – Men felles for oss alle er at det betyr god mat og drikke. Vi skal gi dere den beste nyttårsmenyen, og vi får noen hyggelige gjester på besøk.

 AH – Så følg med oss, så skal du få en skikkelig nyttårsfest her ifrå hippe Oslo.

 Intro med blant annet med bilde av inngangsdøra til restauranten Vaaghals

Super: Nyttårsfest med Arne og Tina

 AH – Kveldens program står i festmenyens tekn og det vært celebert besøk. Likar du champagne, så har me gode tips for eit godt valg til nyttårsaftan.

 Nærbilde av restaurantens navn (VAAGHALS) på inngangsdøra. Deretter nærbilde av bokstav to og tre i navnet (AA)

 AH – God kveld- Nå er det snart nyttår og me har tatt turen til den nye, moderene bydelen, Bjørvika i Oslo.

 TMDV – Ja, og vi er så heldige å stå her hos Jørn Lie i hans restaurant, Vaaghals. Jeg skal lage en festmeny som kommer til å passe perfekt til nyttårsaften.

 AH – Alle veit jo at julemat, det er jo stort sett pinnekjøtt, men hva er eigentlig nyttårsmat, Tina Marie?

 TMDV – For mange er det nok helstekt kalkun. Men jeg har lyst til å bruke mye fisk og skalldyr. For vi er nå i vintersesongen og da passer det aller best.

 AH – Og så skal vi få celebert besøk. Me har nemlig invitert statsministeren og mannen hennar til å komme innom og få smake litt god mat, og så kjem det litt andre folk og så har eg invitert det som alle festar bør ha. Alle bør nemlig invitere ein Heine Totland. Altså ein fyr som både kan være med å vaske opp, kan servera, lage mat og som synge og spela.

 TMDV – Jeg skal starte med å servere litt fingermat…

 Programmet fortsetter.

 

KLAGEN:

 Klageren er en vanlig seer. Hun skriver:

«Arne Hjeltnes er programleder. I innledningen til programmet beskrives beliggenheten til restauranten de skal besøke/sende fra og også navnet på restauranten: Vaaghals. Denne restauranten har Arne Hjeltnes eierinteresser i, og han ønsker «velkommen til oss» sammen med andre medeiere på restaurantenes hjemmesider, http://www.vaaghals.com/#!omoss/cim6  . Hele programmet fra kl 20 – 21 sendes fra denne restaurantens lokaler. Så langt jeg får med meg, opplyses det ikke at programlederen er medeier i denne restauranten.»

Klageren mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, om at redaksjonelle medarbeider må unngå interessekonflikter og dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Videre anføres det brudd på punk 2.4, om at redaksjonelle medarbeidere ikke må utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler.

 

 FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Det er ikke registrert kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet.

 

TILSVARSRUNDEN:

 TV 2 opplyser at programmet er produsert av et eksternt selskap og at TV 2 ikke har en regulær produksjonsavtale, men en avtale om visningsrett. «TV 2 vurderer naturligvis også programmer hvor det er inngått visningsavtaler før utsendelse. TV 2 så ikke da at det var i strid med god presseskikk, og klagen endrer ikke denne vurderingen.»

I TV 2s tilsvar vises det til at Arne Hjeltnes er en velkjent underholder, forfatter, reklame- og medieperson, og at han fra tid til annen benyttes av TV 2 som deltaker eller programleder, typisk i underholdningsprogrammer. Det anføres at hans hovedinntekt kommer fra annen virksomhet. TV 2 vektlegger i tilsvaret at Hjeltnes ikke er i kjerneområdet av det som omfattes av begrepet «redaksjonell medarbeider».

Videre vises det til at matprogrammer gjerne lages i direkte samarbeid med en ekstern virksomhet og dennes eier/kokk/restauratør, og at denne ofte er et helt sentralt element i produksjonen. «Det har i liten grad vært aktuelt å informere spesifikt om eierforholdene og andre kommersielle interesser i slike sammenhenger, man har snarere sett dette som «mer tilleggsreklame» enn «nødvendig opplysning» til seerne.» Det opplyses at Hjeltnes indirekte eier fem prosent av restauranten og at hans deltagelse ikke var motivert ut fra eierforholdet.

Det opplyses videre at Hjeltnes ikke deltok i beslutningen av valg av opptakssted, og at valget ble tatt ut fra at restauranten har gode opptaksforhold. Videre: «Arne Hjeltnes opplyste for øvrig før avtale om opptakssted ble gjort, at han hadde en slik begrenset eierandel på 5 % i selskapet, og at han ikke eide denne direkte. (…) Hans rolle ble således kun å være programleder.» TV 2 anfører at å hevde at Arne Hjeltnes har laget, og TV 2 har sendt, et program som er produsert for og motivert av å lage reklame for Vaaghals ikke er korrekt. «Det er ikke i strid med god presseskikk i en slik situasjon å unnlate å opplyse at en medvirkende i Arne Hjeltnes posisjon, har en liten indirekte eierandel på 5 % i opptaksstedet.»

Det vises også til at programmet ikke inneholder noen salgsfremmende framheving av restauranten eller den produkter. TV 2 mener også det faktum at Hjeltnes fremtrer på restaurantens hjemmeside ikke har noen direkte betydning for saken.

 

Klageren hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

 PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 Klagen gjelder et underholdningsprogram om mat, Nyttårsfest, sendt i mellomjula 2014 på TV 2. Programmet var produsert av et eksternt selskap og tatt opp på spisestedet Vaaghals i Oslo. Programleder var Arne Hjeltnes.

Klageren, en vanlig seer, mener TV 2 brøt god presseskikk ved å la Arne Hjeltnes være programleder selv om han er medeier i restauranten. Klageren har ikke registrert at det opplyses i programmet at Hjeltnes er medeier. Det vises i klagen til Vær Varsom-plakatens punkter om å unngå bindinger og om at redaksjonelle medarbeidere ikke skal utnytte sin stilling til personlige fordeler.

TV 2 avviser klagers anførsler. Tv-kanalen mener plakatens begrep om «redaksjonelle medarbeider» passer dårlig i den påklagede sammenhengen fordi Hjeltnes ikke er ansatt i TV 2 og fordi han ikke har sin hovedinntekt fra programledervirksomhet. Det vises fra TV 2s side at Hjeltnes ikke var involvert i beslutningen om opptakssted og at valget av restaurant for produksjonen var av rent praktisk art. Dessuten opplyses det at Hjeltnes kun har en begrenset eierandel på fem prosent.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag bemerke at Vær Varsom-plakatens bestemmelser i prinsipp gjelder alt som ikke er fiction, og at den dermed også gjelder underholdningsprogrammer som det påklagede.

TV 2 anfører at plakatens bestemmelser om integritet og dobbeltroller er beregnet på redaksjonelle medarbeidere og at programlederen i det påklagede tilfellet ikke er i kjerneområdet for denne betegnelsen. Utvalget vil uten videre avvise denne anførselen. I programmet han leder framstår han som TV 2s medarbeider, og utvalget må slå fast at det ikke kan være noen forskjell på om programlederen er ansatt i publikasjonsmediet eller om vedkommende har annen tilknytning. På samme måte gjelder det også at TV 2 i dette tilfellet er publisisten, selv om programmet er laget eksternt. TV 2 har i alle fall redaktøransvaret.

Utvalget tolker videre TV 2s tilsvar slik at man der vurderer programlederens eierandel i restauranten, fem prosent via et annet firma, som så betydningsløs at det ikke foreligger brudd på Vær Varsom-plakaten. Utvalget er uenig også i denne anførselen. Det kan neppe være tvil om at det påklagede programmet innebærer en betydelig reklame for restauranten.  Arne Hjeltnes har, bevisst eller ubevisst, fått en dobbeltrolle både som programleder og som eier. Det avgjørende kan etter utvalgets mening ikke være hvor mange prosent vedkommende eier. Han framstår også som en tydelig markedsfører av spisestedet på dets hjemmeside. Det opplyses heller ikke i programmet om programleders interesser i restauranten.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at troverdighet er nødvendig for alle redaktørstyrte medier. Publikum må ha tillit til at redaksjonens valg og vurderinger er gjort uavhengig av krefter og interesser utenfor redaksjonen. Derfor er også Vær Varsom-plakaten utstyrt med et helt kapittel som handler om integritet og ansvar.  Utvalget viser blant annet til forarbeidene til Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3: Integritet handler ikke bare om at man selv vet at man ikke har latt seg påvirke, men «minst like viktig [er det] at redaksjonen/medarbeideren bevarer sin troverdighet overfor publikum. For selv om man innenfor redaksjonen mener å ha full sikkerhet for at redaksjonens eller medarbeiderens integritet er urokket, kan publikums mistanke om påvirkningen i seg selv være uheldig og skade troverdigheten». Også Tekstreklameplakaten nevner dette hensynet i sin innledning.

Det vises også til punkt 2.4, om ikke å utnytte sin stilling til personlige fordeler.

TV 2 har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 24. februar 2015

 Alf Bjarne Johnsen,

Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord,

Eva Sannum, Amal Aden

 

 

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk da tv-kanalen i romjulen sendte et underholdningsprogram fra en restaurant i Oslo. En seer klaget programmet inn for utvalget for brudd på god presseskikk fordi programlederen er medeier i den samme restauranten, og at han derfor hadde en uakseptabel dobbeltrolle. Hun klaget også på at denne dobbeltrollen ikke ble gjort kjent for seerne. Utvalget gir klageren medhold og viser til reglene for habilitet i Vær Varsom-plakaten.»