NN mot TV 2

PFU-sak 368/15


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte høsten 2015 en ny nettserie, «Haterne», der kjente personer konfronterer nettroll, personer som har skrevet nedsettende ting om dem på nettet. I den femte episoden av serien var det Farmen-deltaker Olav Harald Ulstein, som sammen med TV 2s programledere, oppsøkte en mann som hadde ytret seg om Ulstein.

Tirsdag 1. desember 2015 sendte TV 2 en «TV Spesial», et 50 minutters langt program basert på deler av nettserien. Programmet som i hovedsak handlet om Sandra Borchs, Jørgen Foss’ og Sophie Elises konfrontasjoner, inneholdt også en kortere sekvens fra episode 5, der Ulstein var hovedperson.

I forkant av sekvensen, som kom omtrent halvveis i programmet, like etter en reklamepause, sier programlederen (voice over mens det vises relevante bilder, blant annet klipp fra Farmen):

«I ‘Haterne’ konfronteres kjente personer med sine nettroll. (…) De siste årene har vi sporet opp en rekke personer som har skrevet hatefulle kommentarer på nett, men det er ikke alle som er villige til å ta en prat med den de har hetset. Det erfarte vi da vi tok med den kontroversielle Farmen-deltakeren Olav Harald Ulstein på et uanmeldt besøk til en mann i 50-årene.»

I sekvensen får vi se programlederne og Ulstein som kjører til mannens bopel og ringer på. Bildene som brukes av nabolaget er noe tilsløret, slik at vi ser omgivelsene mindre tydelig, og med utsnitt som ikke viser for eksempel hele huset eller nabolaget. Det er også brukt en del bilder som går tett på.

Når programlederen ringer på, er det mannens ektefelle som åpner opp døra. Hun er anonymisert gjennom sladding. Programlederen spør etter mannen (navnet er fjernet i lydbildet), som viser seg å være hjemme, og når mannen kommer, foregår følgende dialog (samtidig vises bilder av Ulstein som går ut av bilen og mot huset):

«Programleder: – Hei, jeg heter Håvård.
Mannen: – Det er du som er Håvard.
Programleder: – Du, vi kommer fra TV 2, og et program som heter ‘Haterne’, og vi ønsker gjerne å prate med deg om noen kommentarer som du har skrevet på nettet.
Mannen: – Nei, nei, fy… det gidder jeg ikke.
Programleder: – Men du har jo skrevet en del kommentarer til han Olav her, og han vil gjerne ha …
Mannen: – Hvem Olav?
Programleder: – Han Olav her. Og, du har vel antakeligvis skrevet …
Mannen: – Nei, nei, nei…
Programleder: – Og du, men, du har blant annet skrevet 20. november (mannen lukker døren)»

Etter dette kommer mannen også ut en gang til og ber TV 2-teamet gå. I alle bilder er mannen anonymisert gjennom sladding, og TV 2-journalisten ber nok en gang om en kommentar til det mannen har skrevet om Ulstein. Journalisten siterer også for mannen hva han skal ha skrevet:

«Programlederen: – Du har skrevet: ‘Få drittsekken sendt hjem til Sykkylven snarest’, og du har meldt deg inn i en hatgruppe … på Facebook.»

Avslutningsvis ser vi hvordan programlederen og Ulstein går bort til bilen igjen, og programlederen sier til Ulstein:

«Programleder: ‘Få med deg møkka og kom deg av gårde’, sa han.»

Selve programmet «Haterne. TV Spesial» inneholdt for øvrig også et intervju med statsminister Erna Solberg om temaet netthets. Intervjuet innledet og avsluttet programmet.

Enkeltepisodene i selve nettserien «Haterne» er publisert på «Videosidene» på tv2.no. I tilknytning til publiseringen av episode 5, har TV 2 benyttet følgende tittel: «Her klikker netthateren: – Ta med deg møkka og kom deg av gårde». Under videospilleren het det:

«HATERNE ep. 5: I TV2.nos nye serie møter fem norske kjendiser trollene som hater dem på sosiale medier ansikt til ansikt. I siste episode møter vi Olav Harald Ulstein.»

I første del av denne episoden blir Ulstein presentert og intervjuet om hvordan det var å bli hetset på nett. Etter presentasjon og intervjuet følger sekvensen der en mann i 50-årene som har ytret seg negativt om Ulstein, oppsøkes for å bli konfrontert med sine ytringer (beskrevet over).

KLAGEN:

Klager er mannen som i programmet blir oppsøkt grunnet sine ytringer om deltakeren i Farmen. Klager forklarer hendelsen slik: «I forbindelse med tidligere episoder av Farmen på samme kanal. Ga jeg utrykk på en side på Face book at jeg syntes Olav oppførte seg som en drittsekk. En stund etter var det en ung mann/gutt som ringte på døra hjemme hos meg. Det var kona mi som lukket opp døra. Hun ropte på meg og jeg gikk ut for å snakke med han. Han sa jeg hadde skrevet kritiske kommentarer som om handlet Olav. Og lurte på om jeg ville delta på programmet haterne. Det sa jeg bestemt nei til, og var ferdig med det for lenge siden. Da plutselig dukket det opp kameraer og mikrofoner, og Olav kom inn porten. Da ble jeg forbannet og ba dem komme seg ut av min eiendom. Jeg gikk inn og det tok tid før de pakket utstyret sammen. De ringte også 2 ganger med forskjellige telefoner for og spørre om jeg ikke kunne komme ut og snakke med dem. Det sa jeg nei til.»

Klager opplyser også at TV 2 skal ha ringt ham igjen senere og opplyst at de ville bruke innslaget, med sladding. Klager anfører: «Jeg sa også nei til det, men det var ikke noe hjelp i. Problemet er at alle i [stedsnavn] vet/kjenner igjen meg. Huset osv. er heller ikke sladdet.

Dette har nå blitt en stor belasting særlig for min familie.»

Klager skriver også: «Først så lager TV 2 et program Farmen og fremstiller Olav som en drittsekk. Og så lager de et program som responderer på det sånn som de ønsker. Jeg vil også si at jeg kommenterte på en side, og jeg har aldri opprettet eller har hatt noe med å opprette en side for å hate Olav i Farmen. Det virket på meg som han reporteren trodde det.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser at programmet strider mot «noen av VVPs bestemmelser», og mener programserien «Haterne» derimot «retter søkelyset mot et uttalt problem» og derfor er «trygt innenfor medienes samfunnsoppdrag». TV 2 anfører: «Programseriens grunntanke er å konfrontere den som ytrer seg med sine egne uttalelser og i samtale med den som er rammet av ytringene i den hensikt å gjøre den/de involverte, og ikke minste andre, klar over konsekvensene av slik opptreden.»

TV 2 bekrefter klagers fremstilling av hva som skjedde da TV 2 oppsøkte klager, en fremstilling som også er i tråd med det som vises i den påklagede sekvensen, og TV 2 opplyser: «Etter besøket forsøkte TV 2 å kontakte klager for å spørre han om han er helt sikker på at han ikke ønsker å møte Olav Harald Ulstein. Det ble gjort ett forsøk mens TV 2 fortsatt var i nabolaget og ett til etter at TV 2 hadde forlatt stedet.»

TV 2 forklarer også at redaksjonen, i arbeidet med programmet, har fokusert på å følge opp de involverte partene, og at klager derfor i etterkant ble kontaktet av program- og prosjektleder: «Her ble [klager] informert om årsaken til at vi ringte på hos ham. Klager fikk også informasjon om bruk av materialet, planlagt publisering, samt mulighet til å stille spørsmål og komme med synspunkter rundt dette. Klager ønsket ikke å benytte seg av denne muligheten og ga uttrykk for at han heller ikke ønsket dialog.» TV 2 opplyser også at programlederen – både via oppringing og sms – forsøkte få kontakt med klager «[i] forkant av episoden som ble vist 1. desember».

Når det gjelder anonymiseringen av klager, forklarer TV 2 at denne ble nøye vurdert, og at formålet med anonymiseringen «først og fremst [var] at han ikke skulle kunne gjenkjennes av ukjente». Av den grunn ble klagers navn og hjemby utelatt, og klager ble sladdet. TV 2 forklarer videre: «Det ble også gjort fototekniske grep for å gjøre klagers bolig og nabolag vanskeligere å kjenne igjen, blant annet ved å gjøre bilder av området uskarpe. TV 2 mener også at kvaliteten på lydopptakene gjør at klagers stemme er mindre gjenkjennbar.»

Hva gjelder klagers anførsel om at det skal være påstått at han skal ha opprettet en hatgruppe mot Ulstein, avviser TV 2 at det er gitt et slikt inntrykk i episoden. Derimot anfører TV 2: «[S]om det også fremgår av programmet opplyser TV 2 at vedkommende har vært medlem av en slik hatgruppe. Dette kan også dokumenteres. Klager har også skrevet en rekke nedsettende kommentarer på Olav Harald Ulstein sin offentlige Facebook-side.» TV 2 siterer herfra: «Få drittsekken sendt hjem til Sykkylven snarest. Regner med at Ordførersuggen er dypt savnet. Snakk om å drite seg ut for hele Norges land.» «Nå kan du krype hjem til Sykkylven og bli der.» «Drittsekk.»

Slik TV 2 ser det, har klager selv «oppsøkt offentligheten med fullt navn og bilde og fremsatt de aktuelle uttalelser om Olav Harald Ulstein», og TV 2 mener klager derfor må «påregne at man kan bli bedt om å svare for sine ytringer og eventuelt forklare/utdype disse». TV 2 anfører: «I et tilfelle som det foreliggende, hvor uttalelsene må anses som ren sjikane, er det vanskelig å se noen legitim grunn til at klager skal nyte noe mer utstrakt vern enn den anonymitet som faktisk har blitt han til del.»


Klageren
utvider i sitt tilsvar klagen til også å gjelde ektefellen (hun har samtykket til og stiller seg bak klagen, se vedlegg, sekr. anm.). Det anføres at ektefellen ikke har noe med saken å gjøre, og det reageres derfor på at også hun ble vist med sladding, men uten fordreid stemme. Klager opplyser også at TV 2 sendte henne en sms når de skulle informere om at programmet ville bli sendt: «Hun fikk jo sjokk, og lurte på i all verden det var for noe.»

Klager anfører at det ikke stemmer at TV 2 forlot eiendommen hans så raskt som de selv hevder. Han skriver: «Kamerafolkene og lydfolkene og Farmen Olav hadde de skjult for meg og kona mi. Når døra ble åpnet hadde vi ikke anelse om at det ble filmet.»

Klager spør også: «Kan, eller har de lov og vise så mye på fjernsynet av vår private eiendom uten tillatelse? Er ikke det og krenke privat livets fred til de grader?»

For øvrig opplyser klager: «Jeg har ikke noe forhold til ‘Farmen Olav’. Langt mindre hater jeg han, det var figuren i programmet Farmen jeg tilfeldig kommenterte. Da er det drøyt og vise frem kona mi og meg med nedlastbar fil og på TV 2 med overskriften: Her klikker det for hateren.»


TV 2
opplyser, med hensyn til at kona skal ha blitt kontaktet: «Klager er registrert med to ulike mobilnumre i telefonkatalogen og det er kun disse numrene som er brukt i kontakten med ham. Klagers tilsvar kan tyde på at ett av disse numrene brukes av klagers kone og at hun derfor mottok meldingen om publisering, noe TV 2 ikke kunne vite på forhånd.»

TV 2 forklarer videre at bakgrunnen for at det ble brukt bilder av kona i sekvensen hvor klager blir oppsøkt, er «for å vise det hele bildet av hvordan konfrontasjonene foregikk». TV 2 er enig med klager i at kona hans ikke har noe med episoden å gjøre, og påpeker: «På den annen side er hun heller ikke utsatt for verken kritikk, omtale eller navngivelse i saken og hun er anonymisert ved bruk av sladd – på samme måte som klager.»

Slik TV 2 ser det, er klagers påstand om at alle i hjembyen kan gjenkjenne eiendommen «noe overdrevet». Redaksjonen mener imidlertid det viktige i denne sammenheng er at klager selv, i sine opprinnelige ytringer om Ulstein, har «identifisert seg selv». TV 2 anfører: «Men når fokus rettes mot ham selv på grunn av innholdet i disse ytringene, ønsker han at mørket skal senkes både over ham og hans ytringer. Vi kan vanskelig se at dette skal være beskyttet av presseetikken.»


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder programmet «Haterne. TV Spesial» sendt på TV 2. Programmet var basert på deler av TV 2s nettserie «Haterne», der kjente personer konfronterte nettroll.

Klager er en av personene som ble oppsøkt av TV 2 for å bli konfrontert med det han hadde ytret på Facebook om en tidligere deltaker i Farmen. Klager reagerer på måten han ble oppsøkt på – hjemme på døra, uten forvarsel – og han anfører at han avslo å delta i programmet ved alle henvendelser han fikk fra TV 2. Slik klager ser det, er TV 2s anonymisering ikke tilstrekkelig, og han mener seg derfor gjenkjent. Klager opplyser at publiseringen har vært belastende for familien, og det klages også med samtykke fra klagers ektefelle, ettersom det også er brukt sladdete bilder av henne i sekvensen der klager oppsøkes. For øvrig reagerer klager på tittelen som er brukt i tilknytning til nettpubliseringen av episoden han er en del av. Han understreker dessuten at det var figuren i Farmen han kommenterte, og at han absolutt ikke hater personen.

TV 2 kan ikke se å ha brutt noen punkter i Vær Varsom-plakaten (VVp), og mener programserien retter søkelyset mot «et uttalt problem» og at serien er «trygt innenfor medienes samfunnsoppdrag». Redaksjonen forklarer at den har fokusert på å følge opp involverte parter i arbeidet med serien, og at den derfor har vært i kontakt med klager flere ganger; klager skal også ha fått mulighet til komme med synspunkter på hvordan TV 2 planla å publisere. TV 2 forklarer at anonymiseringen ble vurdert nøye, og at hensikten var at ingen ukjente skulle gjenkjenne klager. TV 2 anfører også at klager selv har oppsøkt offentligheten med fullt navn og bilde da han ytret seg på Facebook, og redaksjonen mener han derfor må «påregne at man kan bli bedt om å svare for sine ytringer». Når det gjelder klagers ektefelle, innvender TV 2 at hun også er anonymisert og at det ikke rettes noen kritikk mot henne.
Pressens Faglige Utvalg kan forstå at det oppleves ubehagelig å bli oppsøkt privat av media, og konfrontert med det man har ytret seg om andre, særlig når det skjer uten forvarsel. Utvalget vil imidlertid på generelt grunnlag minne om at ytringer på nettet også er en del av samfunnsdebatten, og derfor noe pressen i utgangspunktet har rett til å informere om.

Utvalget konstaterer at bakgrunnen for at klager ble oppsøkt av TV 2, handler om hva han skal ha skrevet om en annen person på nett, en tidligere Farmen-deltaker, som har fremstått som kontroversiell og vekket både debatt og harme etter sine handlinger i realityserien. Det er altså en karikering klager har kommentert, en karikatur som dessuten er skapt av TV 2 gjennom vinklingen i programmet Farmen.

Ut fra det som fremkommer i tilsvarsrunden, registrerer utvalget at TV 2 har valgt å konfrontere en engasjert tv-seer, men at vedkommende ikke har uttrykt trusler eller hat i kommentarene. Utvalget stiller seg derfor kritisk til at nettopp klager er valgt i denne sammenheng.

Utvalget registrerer at TV 2 mener at det ikke foreligger brudd på noen av Vær Varsom-plakatens punkter. Utvalget synes likevel det er åpenbart – på bakgrunn av hva klager har ytret og i hvilken kontekst dette er fremsatt – at vedkommende ikke skulle vært konfrontert på denne måten, jf. Vær Varsom-plakatens krav til saklighet og omtanke (punkt 4.1), og at klager heller ikke skulle vært gjenkjennelig for en nær krets som følge av publiseringen, jf. VVp-punkt 4.7.

Videre viser utvalget til VVp-punkt 1.5 om at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep. I denne saken mener utvalget at TV 2 har satt dette punktet på hodet og tvert imot utsatt klager for en opplevelse han burde vært foruten.

TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. februar 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell-Jensen, Alexander Øystå, Liv Ekeberg,
Eva Sannum, Henrik Syse, Reidun Førde

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener at TV 2 har brutt god presseskikk i programmet Haterne. TV Spesial. TV 2 konfronterte i programmet en engasjert tv-seer med det han hadde skrevet på nett om en kontroversiell Farmen-deltager. Vedkommende hadde ikke uttrykt trusler eller hat, og PFU mener derfor at vedkommende ikke skulle vært konfrontert og fremstilt på den måten han ble. Slik utvalget ser det, har TV 2 brutt Vær Varsom-plakatens krav om å utvise saklighet og omtanke. TV 2 skulle også sørget for at vedkommende ikke kunne bli gjenkjent for en nær krets. PFU mener at TV 2 har utsatt vedkommende for en opplevelse han burde vært foruten.»