Finnmark fylkeskommune ved opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 281/16


SAMMENDRAG:

Finnmark Dagblad publiserte fredag 29. juli 2016 en artikkel i papiravisen med hovedoppslag på førstesiden. Tittelen lød: «Skoletopper reiste veden rundt for millioner».

Videre hadde forsiden følgende undertitler:

  • «Kjøpte alkohol på fylkeskommunens regning»
  • «Har reist til Toronto, San Francisco, Island, Milano, Danmark, Murmansk, Berlin og London»
  • «Toppsjefer forsynte seg fra minibaren»
  • «Brukte 371.945,54 kroner på rektormøter»

Artikkelen inne i avisen, som fylte en dobbeltside, hadde stikktittel/tittel: «Reiste verden rundt for 2,2 millioner av skolepengene: På elevenes bekostning». Undertitlene var de samme som på forsiden.

I sakens ingress stod det:

«Minibar-snacks, dyre middager og vin. Reiser til San Francisco og Toronto. Skolesjefene i Finnmark fylkeskommune har merket lite til den økonomiske krisen».

Artikkelen var illustrert med et verdenskart som viste hvor skolelederne hadde reist. En faktaboks som redegjorde for kutt fylkeskommunen har gjort i skolebudsjettet, var plassert på kartet.

Innledningsvis i artikkelens brødtekst presenterte FD skoleledernes reiseutgifter som en kontrast til de økonomiske nedskjæringene:

«Mens fylkeskommunen må skru opp prisen på elevhyblene og ikke har råd til å bruke vaskemiddel annet enn på flekker – har lederne selv reist verden rundt og mesket seg med god mat og vin på strategisamlinger.

Finnmark Fylkeskommune må spare 20 millioner kroner i året innenfor de åtte videregående skolene i fylket. I sist fylkesting i juni ble det vedtatt hvordan disse millionene skal spares inn. På samme tid var opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen i San Francisco – på fylkeskommunens regning.»

Videre i brødteksten skrev avisen at de har fått innsyn i alle reiseregningene til rektorer, assisterende rektorer og kontorsjefer ved de videregående skolene i Finnmark. Avisen la frem hvor mye skoleledernes reiser i 2014 og 2015 kostet, samt detaljer om hva pengene ble brukt på:

«Til sammen har 23 skolesjefer reist for 2.212.107,11 kroner i løpet av 2014 og 2015. (…) Dette utgjør over ti prosent av beløpet som nå må spares inn.

Skolelederne har i 2014 og 2015 vært i Toronto i Canada, Island, Milano, Danmark, Murmansk, Berlin og London.

Turen til Toronto i mai 2015 kom på 131.319,00 kroner. Ni rektorer og én assisterende rektor deltok på turen, som ifølge reiseregningene var en læringstur.»

Videre i artikkelen stod det:

«19. mai 2015 var rektor ved Alta videregående skole, Inger B. Persen, på strategisamling i Tromsø. Der kjøpte hun fem 3-retters middager på restauranten Emmas Under. I tillegg til to flasker hvitvin – Riesling (479 kroner) og Onix (480 kroner). Til sammen kostet regningen 4.179 kroner.»

Avisen skrev deretter at det ikke var «første gang rektoren kjøpte vin på skattebetalernes regning», og utdypet:

«12. november 2013, klokken 20:14: Inger Persen er på QA Spiseri i Hammerfest. Der drikker hun en halv flaske vin og spiser en reinfilet. Kostnad: 470 kroner. Formål: Rektormøte i Vadsø. På møtet jobbet de blant annet med økonomi, ifølge planen.

Én måned etterpå befinner hun seg på Rica Hotel Vadsø. Der forsyner hun seg med potetgull fra minibaren.»

Avisen skrev at de ikke lyktes å komme i kontakt med Persen torsdag, som er dagen før artikkelen ble publisert i avisen.

I nettversjonen av saken ble også Ann Kristin Strøm, personalsjef ved Alta videregående skole, omtalt. FD skrev at hun fikk «reise til London ved flere anledninger på samlinger med Handelshøyskolen BI. Totalsum på Strøms BI-samlinger på tolv måneder: 57.826,73 kroner».

Videre skrev FD om rektor ved Vardø videregående skole, Kristine Rønning:

«Også assisterende rektor ved Vardø videregående skole, Kristine Rønning, har vært i utlandet og fortært et godt måltid. Tapas i København for 826 kroner. Formål: personalseminar.»

FD skrev deretter at rektor Inger B. Persen ikke var den eneste som hadde «forsynt seg fra minibaren», og la frem opplysninger om reiseregningene til Lisbeth Sandtrøen, som er opplæringssjef i fylkeskommunen.

«15. september 2015: Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen er på Thon Hotel i Oslo. Der forsyner også hun seg fra minibaren. Reisens formål: rektormøte.

Til sammen reiste opplæringssjefen for 283.169,22 kroner i 2014 og 2015. Hun var blant annet i Toronto, Berlin og London.

Senest i juni i år, under fylkestinget, reiste hun til San Francisco for kroner 25.712,98 kroner.

Det er over 30.000 kroner på Sandtrøens reiseregninger, brukt i løpet av to måneder, som man ikke vet hva har gått til. Formål med reisene er ikke beskrevet på oversikten Finnmark Dagblad har fått.»

Sandtrøen ble sitert i artikkelen slik:

«Finnmark Dagblad forsøkte torsdag å ringe Sandtrøen på hennes mobiltelefon. Intet svar. Deretter svarer hun derimot på kontortelefonen.

– Vi har gått gjennom reiseregningene dine og reiseregningene til alle skolelederne i Finnmark fylkeskommune.

– Jeg har ferie. Ring meg 8. august, bryter Sandtrøen inn.

– Vi ser at dere har reist for 2,2 millioner kroner i 2014 og 2015. Hvordan synes du det er å kutte 20 millioner hos de videregående skolene i Finnmark, når dere har reist for såpass mye?

– Jeg har ferie

Sandtrøen legger på røret.»

Til slutt i artikkelen ble reiseutgiftene til tidligere rektor John A. Andersen ved Nordkapp videregående skole beskrevet. Avisen skrev at han «er den som klart har brukt mest penger på reise – etter opplæringssjefen».

Avisen skrev videre:

«Ved Nordkapp videregående skole må det nå spares inn 2,5 millioner kroner på kursvirksomhet innen fire år.»

Finnmark Dagblad la deretter frem kostnadene for turer som Andersen har hatt til Island, Danmark, Stavanger, Thyborøn, Toronto og København.

«Til sammen reiste Andersen for 284.434,25 kroner i 2014 og 2015.»

Inger B. Persen, John A. Andersen og Lisbeth Sandtrøen ble alle avbildet med et lite profilbilde hver nederst til høyre i artikkelen.

Samme dag, 29. juli 2016, publiserte Finnmark Dagblad ytterligere to artikler om saken. Begge inneholdt intervjuer med politikere i fylkeskommunens hovedutvalg for kompetanse.

Den ene artikkelen hadde stikktittel/tittel: «Sendte straks henvendelse til fylkesrådmannen: Krever svar». I ingressen stod det:

«Hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen krever svar om pengebruken til skoletoppene».

Utvalgets leder, Johnny Ingebrigtsen (SV), ble sitert på følgende:

«– De opplysningene Finnmark Dagblad bringer til meg er helt nye med et omfang jeg ikke var klar over. Jeg har nå sendt en henvendelse til fylkesrådmannen der jeg sier at jeg på det første møtet i hovedutvalget for kompetanse vil ha en redegjørelse for den høye pengebruken på reiser.»

I intervjuet med Ingebrigtsen spurte Finnmark Dagblad blant annet:

«Hvilket signal sender man ut ved å dekke treretters middag og vin?»

Ingebrigtsen svarte:

«– I et visst lite omfang kan det av og til være forsvarlig. Men generelt overhodet ikke.»

Utvalgsmedlem Ronny Wilhelmsen (Ap) ble også intervjuet. Han sa blant annet:

«– Dette må vi ta på alvor og se på reisevirksomheten. Man må være nøktern i slike omstillingsprosesser. Jeg har ingen kommentar til middager og minibar. Det er noe hovedutvalgslederen må ta opp med administrasjonen.

– Jeg må jo si at jeg håper ikke vi får samme regning i år. Vi kjører en prosess nå og håper man respekterer at det er knappe kår.»

Den andre artikkel på siden hadde tittelen «– Rammer elevene». På ingressplass stod det:

«– Jeg tror veldig mange vil synes det er urettferdig at man kutter og fjerner tilbud i Finnmark og så reiser sjefene verden rundt.»

Sitatet i ingressen var fra hovedutvalgsmedlem Claus Jørstad (Frp). Han sa videre at han blir irritert av å høre om skole-toppenes reiser.

Lenger ned i saken, etter at Finnmark Dagblad hadde fortalt at han reagerer sterkt på opplysningen om treretters middag og vin, sa Jørstad:

«– Som politiker har vi diett på reiser. Den dekker knapt middag. Om jeg på en reise hadde tatt noe fra minibaren hadde jeg selvsagt dekket dette selv. Når man ser på bilagene og hva de mesker seg med, så reagerer jeg kraftig. Det er råflott, og jeg synes ikke er bra i det hele tatt.»

Videre stod det:

«– Vi har en enorm utfordring i Finnmark når det kommer til frafall og resultater. Jeg tror ikke det at man reiser til andre siden av jordkloden vil gagne elevene mer.

Han forklarer at politikerne i kompetanseutvalget i løpet av hans fire perioder i utvalget har hatt en tur – hvor man dro til København.

– Vi bodde på et spartansk hotell og spiste en enkel middag. Det blir helt feil når det presenteres slike reiseregninger som her, til syvende og sist er det elevene som rammes.»

Jørstad ga deretter uttrykk for at saken må behandles politisk i fylkesutvalget og hovedutvalget for kompetanse.

Jørstad ble avbildet på siden. Det samme ble kopier av noen av reiseregningene som ligger til grunn for Finnmark Dagblads sak.

30. juli 2016, dagen etter publisering av de første artiklene, fulgte Finnmark Dagblad opp med en helsides leder om saken i papiravisen. Lederen, som var en lørdagsleder i serien «Ukeslutt», hadde tittelen: «Noe er pill råttent i fylkeskommunen».

FDs ansvarlige redaktør Arne Reginiussen rettet kritikk mot skoleledernes reiseutgifter. I brødtekstens innledning skrev han:

«Mens skolene har måttet spinke og spare har de på toppen levd herrens glade dager. Turer til Milano, Island, København og Canada og San Francisco har blant annet stått på menyen for skoletoppene i fylket. 2,2 millioner er svidd av de siste to årene.»

Lenger ned skrev Reginiussen:

«Den som sitter med ansvaret er fylkesutdanningssjef Lisbeth Sandtrøen. Ved å godkjenne en slik ødsling med penger, særlig i den pressede økonomiske situasjonen man er i, har hun vist at hun ikke er ansvaret verdig. Selv er hun kanskje det aller verste eksempelet, da hun stakk hånda godt ned i pengesekken for å ta turen til Canada, og bestilte seg tur til San Francisco.»

Redaktøren skrev også:

«Litt av mentaliteten til Sandtrøen ser vi med at hun forsyner seg med snacks i minibaren. De fleste av oss har et moralsk kompass som sier oss at slikt krever vi faktisk ikke refusjon for – særlig om vi ikke gidder å gå ned på butikken å handle den til 1/3 av prisen. Sandtrøen virker å ha den holdningen at det er helt greit når det er andre som betaler.»

Videre stod det:

«Opptredenen overfor journalisten som tok kontakt for kommentar, med å legge på røret når man blir kjent med saken, oser heller ikke profesjonalitet. Som leder har man faktisk aldri ferie. Det er det man blir betalt for. Oppførselen tyder på en kraftig irritasjon over at det man har drevet med er blitt avslørt.»

Lenger ned skrev Reginiussen:

«Sandtrøen bør vurdere om hun har det som kreves for å være sjef for opplæringssektoren i Finnmark.  Kommer hun til feil konklusjon, bør andre gjøre den samme vurderingen for henne. Pengebruken bærer preg at sjefen mangler nødvendig gangsyn for å ta skole-Finnmark videre. Ikke har hun klart å gjøre noe med frafall og elendige resultater heller.»

Samme dag publiserte Finnmark Dagblad også tre nyhetsartikler som inneholdt reaksjoner på opplysningene publisert dagen før.

Første artikkel inneholdt et intervju med fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap). Saken hadde vignetten «Skoletopper reiste for millioner», stikktittelen «Sjåstad om reise-skandale» og tittelen «– Høres slettes ikke bra ut».

I ingressen stod det:

«Nå vil fylkesordføreren undersøke om skoleledere på reise har fulgt lover og regler.»

I brødteksten uttalte Sjåstad blant annet:

«– Jeg opplever at vi har både lover og regler på dette området. Det er Statens regulativ som skal brukes. Når det kommer til snack fra minibaren og annen bespisning, blir jeg forundret. Normalt reiser man på diett og da er det ens eget ansvar å trekke fra måltider man for eksempel blir påspandert. Dersom dietten ikke holder, går det på privatøkonomi. Om jeg hadde levert minibarregning på min reiseregning, vil jeg tro det hadde vært reagert på det.»

Videre opplyste Sjåstad at han kun hadde fått en kort SMS fra utdanningssjef Lisbeth Sandtrøen, og uttalte:

«– Det er nå bedt om en gjennomgang fra Johnny Ingebrigtsen og det støtter jeg fullt ut. Dette er opplysninger som vil tilfalle alle.»

Nederst i saken skrev avisen at fylkesrådmann Øystein Ruud, utdanningssjef Lisbeth Sandtrøen og kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen «har alle unnlatt å svare på iFinnmarks henvendelser om saken». Avisen opplyste også:

«Da Sandtrøen i går ble konfrontert med pengebruken, sa hun at hun hadde ferie og la på.»

På neste side hadde avisen en artikkel der ulike fagforeningsledere i Finnmark ble intervjuet. Artikkelen hadde stikktittel «Fagforeningene overrasket» og tittel «Hører ikke hjemme noe sted». Vignetten på siden var den samme som på forrige side: «Skoletoppene reiste for millioner».

I ingressen stod det «– Signaleffekten er ikke bra.»

I brødtekstens innledning stod det at Randi Olstad, leder i Skolenes landsforbund i Finnmark, er «overrasket over avsløringene om skoletoppenes reisevirksomhet».

Videre sa Olstad:

«– Signaleffekten er ikke bra. Det hører ikke hjemme noe sted for å si det slik. Jeg er ikke mot all reising, men i den situasjonen man er i bør man moderere seg og gjøre det så billig som mulig.»

Deretter sa fagforeningslederen at hun er skeptisk til dyre utenlandsturer uansett om den økonomiske situasjonen er presset eller ikke:

«– Å innhente inspirasjon og kunnskap er bra, men jeg ville betalt minibaren selv for å si det sånn. Jeg har aldri skjønt vitsen med slike voldsomme reiser. Man må være edruelig.»

Finnmark Dagblad skrev videre at Olstad selv jobber på barneskole og at det ikke kunne falle henne inn «å reise på slike turer».

Leder Kari Lium i Utdanningsforbundet Finnmark ble også sitert. Hun påpekte at fylkeskommunen har vært i en presset situasjon i flere år. Hun uttalte:

«– Det er litt kong Salamon og Jørgen hattemaker. Man går langt utover statens satser når det gjelder lederne, men da det var endring i arbeidsforhold på grunn av nedskjæringer, så ble noen lærere tilbudt jobb på annen skole og fikk 6 mil hver vei, fikk de tilbud om halvparten av Statens satser.»

Etter det ble Bjørg Tapio, leder i Fagforbundet Finnmark, intervjuet. Avisen skrev at Tapio «må innrømme at hun ble sjokkert da hun så tallene for reisevirksomheten».

Videre stod det:

«– Det er viktig nå å få vite hva som ligger bak tallene og hva årsaken til denne virksomheten er. Jeg ser at politikere ønsker behandling, og det forventer også vi.»

Finnmark Dagblad publiserte 30. juli 2016 også en tredje nyhetsartikkel om skoleledernes reising. Denne hadde stikktittelen «Reagerer på pengebruk til mat, vin og reiser». Tittelen lød: «– Det er for drøyt». Vignetten var den samme.

På ingressplass stod det:

«På én kveld spiste og drakk toppene for like mye som Per Martin må ut med i måneden for hybel.»

Eleven Per Martin Ingilæ (18) var intervjuet i saken. Ingilæ er også ungdomspolitiker for Høyre i Finnmark.

I brødtekstens innledning sa han:

«– Jeg sjekket litt på hybelprisen i Lakselv, og den ligger på rundt 4000 kroner. Hvis jeg får 5000 kr i stipend i måneden, blir det dermed en liten 1000-lapp til mat og andre ting. Derfor er det drøyt at skoletoppene i fylkeskommunen bruker omtrent like mye på en eneste kveld.»

Videre i saken gjentok Finnmark Dagblad opplysningen fra dagen før om at rektor Inger B. Persen betalte for fem treretters middager og to flasker vin til totalt 4179 kroner i forbindelse med en strategisamling.

Deretter stod det:

«– Jeg reagerer på at de som skal jobbe for skoleungdommene i fylket, bruker så mye penger til reiser, mat og drikke i en tid hvor alle skolene må spare. I tillegg blir det dyrere for elevene med blant annet økt hybelleie. At skolelederne bruker fylkeskommunenes penger til dyr mat og vin er rett og slett latterlig. Det er dårlig prioritering av felleskapets midler, sier Per Martin Ingilæ.»

Saken ble avsluttet slik:

«Han er likevel noe barmhjertig med skolelederne som har fått dekket dyre viner på restaurant og minibarregninger med skattebetalernes penger.

Jeg synes ikke de trenger å betale tilbake; også det ville være dumt. Har fylkeskommunen først godkjent og betalt dette, får det blir sånn. Men dette må ikke gjenta seg, sier Ingilæ.»

Alle artiklene ble også publisert på FDs nettside iFinnmark.no fra 28.07.2016–30.07.2016, med tilnærmet lik vinkling og tekst.

KLAGEN:  

Klager er Finnmark Fylkeskommune ved opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen, med samtykke fra Inger B. Persen, John Arne Andersen, Kristine Rønning og Ann Kristin Strøm. Klager mener at Finnmark Dagblad ikke har hentet inn tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, og nevner hovedoppslaget 29. juli og lederen 30. juli spesielt. Sandtrøen påpeker at avisen ikke har intervjuet noen av rektorene som blir omtalt med navn i artiklene. De burde kommet til orde, mener Sandtrøen. I tillegg burde avisen henvendt seg til henne om «det som berører reiseregningene (alkohol og minibar)». Klager påpeker at Finnmark Dagblad var alene om saken og mener at avisen derfor kunne ventet med publisering til nødvendige kommentarer var innhentet. Hun mener også at hun burde fått samtidig imøtegåelse for kritikken som fremsettes i lederartikkelen dagen etter hovedoppslaget.

Videre mener klager at punkt 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger er brutt. Hun fremholder at Finnmark Dagblad har publisert klare faktafeil, og skriver: «Avisen har ikke henvendt seg til lønnsseksjonen (som ga innsyn) for faktasjekk.» Klager viser til at avisen publiserte feilaktige opplysninger om at hun og rektor Inger B. Persen tok potetgull fra minibaren og fakturerte fylkeskommunen for dette.

I klagen trekkes også frem en annen feilaktig opplysning; opplysningen om at rektor Kristine Rønning spiste tapas for 826 kroner. Klager viser til en rettelse som Finnmark Dagblad publiserte i etterkant, der avdelingsleder Leif Arne Haughom i fylkeskommunen siteres på følgende: «Dette er sjokolade som ble brukt som premier i et teambuilding arrangement. Med andre ord er dette et utlegg Kristine Rønning har gjort på vegne av sin arbeidsgiver som hun senere har påført reiseregningen.»

Klager mener også at et feilaktig inntrykk blir forsterket av oppfølgersakene fordi Finnmark Dagblad der intervjuer kilder på bakgrunn av uriktige opplysninger. «Jeg mener avisen ikke har gjort tilstrekkelig kontroll av sine opplysninger, og i stedet gitt de som vilkår for andre intervjuobjekter», skriver hun.

Klager mener videre at punkt 4.13, som sier at feilaktige opplysninger skal rettes snarest mulig, er brutt. Hun skriver: «Tirsdag den 2. august avbryter kommunikasjonssjefen ferien og tar kontakt med lønnseksjonen. Finnmark Dagblads journalist Skotnes har fått et møterom der lønnsseksjonen har framskaffet enda flere reiseregninger for avisen. Her gjøres avisens utsendte oppmerksom på av Finnmark fylkeskommune at avisen har skrevet feil om opplæringssjef Sandtrøen (og rektor Persen) om minibar og potetgull. Da har det gått flere dager siden nyhetsoppslaget 29. juli. Først den 4. august, i papirutgaven, står det nede på side 7 en mindre nyhetsartikkel med tittelen ’Betalte for minibaren’:»

Klager skriver også at avisen ble gjort oppmerksomme på den feilaktige opplysningen om tapasmåltidet på e-post av Haugom den 29. juli – altså seks dager før feilen ble rettet i papiravisen.

I tillegg mener klager at de feilaktige opplysningene gjør at punkt 4.4 om å ha dekning for tittel, ingress og inn- og utannonseringer, er brutt. Klager trekker frem ingressen i hovedoppslaget, samt undertittelen, som stod både på forsiden og inni avisen. «(…) undertitler og ingress går lenger enn det er dekning for på de nevnte forhold», skriver klager.

TILSVARSRUNDEN:

Finnmark Dagblad avviser klagen på alle punkter. Avisen påpeker at Finnmark fylkeskommune ikke har parlamentarisme, og at mye makt derfor er gitt administrasjonen. Dette gjør at det er «svært viktig» at pressen gjør kritisk journalistikk på reisevirksomheten i fylkeskommunen.

«At Finnmark Dagblad har drevet kritisk journalistikk, og sett fylkeskommunen i kortene, har blitt dårlig mottatt av Finnmark fylkeskommune», skriver avisen.

Finnmark Dagblad skriver videre at de fortsatte å dekke skoleledernes reisevirksomhet etter at artiklene som klages inn, var publisert. «Finnmark Dagblad har forsøkt å få frem fakta om skoletoppenes reisevirksomhet på en god måte», skriver avisen.

Avisen opplyser også at de rettet opp i de feilaktige opplysningene om at Persen og klager tok en potetgullpose hver fra minibaren. Dette ble rettet opp på nett 2. august, samme dag som de ble gjort oppmerksomme på feilen, skriver avisen. I papiravisen ble opplysningene rettet i en egen artikkel 4. august: «Som kjent tar det lengre tid å få ut en papiravis enn en artikkel på nett».

Opplysningen om tapasmåltidet ble også rettet på nett 2. august og i papir 4. august. Avisen beklager at de ikke rettet opp i denne feilen samme dag de ble gjort oppmerksomme på den, som avisen bekrefter var fredag 29. juli. Finnmark Dagblad mener videre det er underlig at de ikke ble gjort oppmerksom på minibaropplysningen før 2. august, «dersom de satt inne med denne informasjonen».

FD skriver: «Vi avviser at vi bevisst og ukritisk har forledet leserne. Dersom Finnmark Dagblad hadde vært klar over at vi hadde brakt frem detaljer som ikke stemte, ville vi selvsagt straks rettet opp i dette – slik vi gjorde da vi ble oppmerksom på det 2. august.»

Avisen mener det er klagers manglende vilje til å svare på spørsmål om saken som er årsaken til at de feilaktige opplysningene ble publisert.

«På kvitteringen vedlagt reiseregningen stod det ‘tapas’. Finnmark Dagblad tolket dette som mat. Det viste seg derimot at dette var sjokolade. Altså hadde hun ikke brukt over 800 kroner av fylkeskommunens penger på mat, men på sjokolade. Nettopp på grunn av opplæringssjefens manglende vilje til å svare, fikk man ikke klaret opp i dette forholdet før publisering og det er beklagelig», forklarer avisen.

Finnmark Dagblad opplyser at Sandtrøen «valgte å slenge på røret» i samtalen med avisens journalist: «Hadde Lisbeth Sandtrøen valgt å besvare spørsmålene våre uten å legge på røret, ville det vært mulig å få avklart potetgullposen. Til tross for at hun avviste Finnmark Dagblad med at hun hadde ferie, uttalte hun seg gladelig til NRK dagen etterpå.»

Finnmark Dagblad opplyser at deres journalist ringte klager på ny 29. juli, som var dagen da første artikkel stod i papiravisen. Finnmark Dagblad opplyser at klager i denne samtalen kalte artiklene for «se og hør», men at hun for øvrig svarte på journalistens spørsmål.

Avisen opplyser videre at de tok kontakt med én av de tre navngitte rektorene før de publiserte første artikkel, nemlig Inger B. Persen: «Dette er grunnet at Persen utmerket seg ved at hun blant annet alene satt på en restaurant i Hammerfest og kjøpte seg en halv flaske vin og et godt måltid, der formålet på reiseregningen var rektormøte i Vadsø, på skattebetalernes regning», skriver avisen.

Finnmark Dagblad kan «ikke se at det var nødvendig å forsøke å få tak i andre enn Sandtrøen og Persen».
           

Klager bemerker i sitt tilsvar til FD at det er avisens ansvar å kontrollere at fakta er riktig. Dette er en kommentar til avisens anførsel om at det er underlig at redaksjonen ikke ble gjort oppmerksom på faktafeilen om minibaren tidligere.

Videre skriver klager at FDs journalist ikke stilte noen kontrollspørsmål av faktaopplysningene i samtalen med henne den 28. juli, dagen før publisering. «Uansett ville jeg ikke på så kort tid på noen måte fått sjekket innholdet i reiseregninger mv.», skriver hun.

Finnmark Dagblad har ikke ytterligere å tilføye.

 

PRESS ENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler om reisevirksomheten til Finnmark fylkeskommunes skoleledere, publisert på papir og nett i Finnmark Dagblad (FD).

Klager er fylkeskommunen ved opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen, som mener FD har publisert uriktige opplysninger om reiseutgiftene – nærmere bestemt at Sandtrøen og en navngitt rektor forsynte seg av minibaren på fylkeskommunes regning, samt at en annen navngitt rektor spiste tapas for 826 kroner. Klager reagerer på at Finnmark Dagblad ikke har innhentet samtidig imøtegåelse fra personene som navngis i saken, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Klager mener også at avisen skulle forelagt Sandtrøen, som avisen var i kontakt med, de faktiske opplysningene som lå til grunn. Slik klager ser det, har FD også brutt punkt 3.2 om kildekritikk og faktakontroll, punkt 4.4 om dekning for tittel, ingress etc., og punkt 4.13 om snarlig rettelse av feil.

FD avviser å ha brutt god presseskikk. FD legger vekt på at det har vært en viktig oppgave å gjøre kritisk journalistikk på skoleledernes reisevirksomhet. Avisen skriver også at de raskt rettet de feilaktige opplysningene etter at de ble gjort oppmerksomme på dem. Samtidig beklager FD at én opplysning – opplysningen om tapasmåltidet – ikke ble rettet samme dag som avisen fikk vite om feilen. Avisen mener videre at det ikke var nødvendig å forsøke å komme i kontakt med andre enn rektor Inger B. Persen og opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Avisen mener det er Sandtrøens manglende vilje til å svare på spørsmål som er årsak til at uriktige opplysninger ble publisert. Ifølge FD er tilstrekkelig samtidig imøtegåelse blitt gitt.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke at Finnmark Dagblad var i sin fulle rett til å sette søkelyset på skoleledernes reiseutgifter. Dette er midt i pressens samfunnsoppdrag.

Like fullt må de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten følges. Utvalget ser at det kan føles urettferdig å bli felt for brudd på god presseskikk når man har gjennomført en slik kritisk og undersøkende reportasje. Men det er ikke minst viktig at gravejournalistikk gjennomføres med bredt kildegrunnlag, og at alle parter høres.

På den annen side vil utvalget understreke at fylkeskommunale toppledere faktisk bør svare mediene, også når de har ferie, dersom de forventer at de skal bidra til sakens opplysning. Det vises til siste setning i VVP 4.14: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Når det gjelder klagen om brudd på punkt 4.13, som gjelder snarlig rettelse av feil, har avisen innrømmet å ha å ha publisert uriktige opplysninger og beklager at én av disse ikke ble rettet med en gang. Utvalget mener likevel at forsinkelsen ikke utgjør et presseetisk brudd ettersom opplysningen ble rettet få dager senere. Klagen på punkt 4.4, om å ha dekning for titler, ingresser etc., mener utvalget ikke er relevant når avisen likevel blir felt på punkt 3.2.

Hva gjelder faktagrunnlaget i saken, burde avisen gjort mer for å kontrollere alle detaljer, jf. VVP punkt 3.2. Dersom avisen hadde tatt kontakt med personene som navngis og kritiseres i artiklene, og gitt dem tid og mulighet til å svare på faktiske opplysninger (jf. 4.14 om samtidig imøtegåelse), kunne feilene vært forhindret. Det er også av betydning at uriktige detaljer ble brukt i flere oppfølgingssaker.

Alle som ble omtalt med navn, totalt fem personer, burde etter utvalgets mening vært gitt en reell mulighet til å imøtegå faktiske opplysninger, jf. punkt 4.14. Dette gjelder også for oppfølgingsartiklene, og lederartikkelen, der feilene var grunnlag for ytterligere kritikk.

Etter en samlet vurdering mener utvalget at Finnmark Dagblad har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 og 4.14.

Oslo 24. januar 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Alexander Øystå,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku