NN mot Nettavisen

PFU-sak 247/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

Klagen gjelder tre blogginnlegg på Nettavisens blogg.no. Klager reagerer på at hun er omtalt i innleggene, og viser til at hennes initialer er publisert. Videre reageres det på et bilde av en nabo, publisert uten samtykke. Naboen har samtykket til klagen. Klager mener Nettavisen og PFU må ta ansvar. Under blogginnlegget står følgende: «Denne bloggen er personlige ytringer fra utgiver av bloggen. All bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på blogg.no og annonser på bloggen selges av Mediehuset Nettavisen. Ansvarlig redaktør for Mediehuset Nettavisen er Gunnar Stavrum.»

Nettavisen avviser klagen. Riktignok eier Nettavisen blogg.no, men avisen hevder at blogg.no er en tjeneste som tilrettelegger for at folk flest kan etablere sin egen blogg. At Mediehuset Nettavisen AS eier blogg.no, gjør ikke det redaktørstyrte mediet Nettavisen ansvarlig for innholdet som brukerne poster på sine respektive blogger, ut over det juridiske. Nettavisen tar derimot ansvar for samarbeidsbloggerne, det vil si bloggerne de har inngått et samarbeid med, og som har akseptert å følge Vær varsom-plakaten (VVP), samt den automatisk genererte fronten på blogg.no. Avisen opplyser at redaksjonen ikke har mulighet eller ønske om å redigere innholdet på blogger der Mediehuset Nettavisen kun er en teknisk tilrettelegger. Det er altså snakk om nær én million åpne blogger og bloggere som ikke har noen relasjon til Nettavisens redaksjon.

Pressens Faglige Utvalg har diskutert hvorvidt Blogg.no kan behandles av PFU. Etter en utredning kom utvalget frem til at det var nærliggende for klager, blant annet ut fra opplysningene som da fremkom nederst i blogginnleggene, å få den oppfatning at blogg.no var en integrert del av Nettavisens publiseringer, underlagt Nettavisens ansvarlige redaktør. Klagebehandling ble derfor igangsatt.

PFU presiserer at utvalget ikke kan vurdere hele bloggen som sådan, men kun konsentrere seg om de aktuelle innlegg som angår klager og der klager har innhentet samtykke.

Etter utvalgets mening må de påklagede blogginnleggene, slik de framstod for klager på klagetidspunktet, vurderes som brukerskapt innhold. Det er derfor naturlig å vurdere innholdet i de påklagede blogginnleggene på linje med medienes kommentarfelt.

De påklagede blogginnleggene tilhører en blogg som ifølge egenomtalen blander satire, fiksjon og virkelighet fra et borettslag. Navnet på borettslaget er fiktivt. Utvalget forstår imidlertid at klager kjenner seg igjen i innlegget, men mener likevel at klager ikke kan sies å være identifisert utover den krets som fra før kjenner til klager og til bloggen.

I lys av dette, blir spørsmålet hvorvidt omtalene er av en slik karakter, at det uansett er begått et presseetisk overtramp. For utvalget framstår de påklagede innleggene som åpenbare subjektive meningsytringer, og ikke som faktiske beskyldninger direkte rettet mot klager. Som kjent skal det være stor takhøyde for sterke meninger i meningssjangerne, og utvalget mener det påklagede derfor må sies å være innenfor det presseetisk akseptable – og ellers i tråd med det utvalget tidligere har akseptert i kommentarfelt.

Utvalget forstår imidlertid klagers reaksjon, og behov for å komme til orde. Slik utvalget ser det, bør Nettavisen derfor, i denne saken, legge til rette for at klager får muligheten til å ta til orde/ slippe til med kommentar, jf. VVP 4.15 (tilsvarsretten).

Når det gjelder den påklagede bildebruken, finner utvalget publiseringen av bildet presseetisk problematisk, jf. VVP 4.3. Utvalget merker seg imidlertid at bildet er fjernet, og legger derfor til grunn at Nettavisen fjernet bildet da avisen ble oppmerksom på innholdet. Utvalget viser her til VVP punkt 4.17, som gjelder redigering av kommentarfelt, og mener Nettavisen har handlet i tråd med dette prinsippet.

 

Etter en samlet vurdering mener utvalget at Nettavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo 20. desember 2016

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg,

Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Eva Sannum