Robin Omslandseter mot ITAvisen

PFU-sak 202/16


SAMMENDRAG:

ITavisen publiserte tirsdag 9. august 2016 en anmeldelse (test) av en PC. Artikkelen hadde tittelen «Vi mener mye om denne maskinen, og det er ikke uten grunn». I den oppsummerende konklusjonen i anmeldelsen, het det:

«HP Spectre er en av de mest unike PC-ene der ute. Ikke bare er den syltynn, men den har også et helt eget design der fleste PC-ene i samme klasse er sølvgrå metall med sorte taster.

Maskinen føles solid og det er ingen tegn til slark eller svikt i kabinettet. Kvaliteten er gjennomgående ypperlig.

Er det noe vi virkelig har å utsette på HP Spectre 13 er batteriet som vi føler er langt under det man kan forlange. Kjøper du denne, anbefaler vi å ha laderen i nærheten til enhver tid. Dog skal PC-en ha pluss for at ladingen går på et blunk.

Av alternativer til HP Spectre 13 finner vi blant annet Acers nye Aspire S13 med et slankt design og solid ytelse, og Dell XPS 13 som til stadighet er en av de beste ultrabookene på markedet.

Karakter: 8/10.»

Under karakteren, var det plassert en boks som inneholdt en prisguide, som viste de beste prisene på den anmeldte PC-en. Her var det lenker direkte til butikkene som selger produktet, og nederst i boksen ble det opplyst:

«PRISGUIDE er en kommersiell partner som leverer oppdaterte priser og prisvarsling til Itavisen.no.»

 Under boksen ble det listet opp tre positive og tre negative ting ved det anmeldte produktet.

 

KLAGEN:

Klager reagerer på boksen fra prisguide.no nederst i artikkelen: «I denne boksen er det vedlagt lenker til kjøpssider for det aktuelle produktet. Priser står også oppført. Dette gjør at skillet mellom det kommersielle og redaksjonelle innholdet blir satt i tvil. ITavisen gjør dette i flere av sine produkttestartikler.»

Klager viser til tre punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 2.6 – om å opprettholde et klart skille mellom journalistikk og reklame
  • 2.7 – om at omtale av produkter skal være journalistisk motivert
  • 2.8 – om skjult reklame

 

TILSVARSRUNDEN:

ITavisen opplyser: «Prisboksen har ingenting med testene å gjøre (testmaskinene kommer fra produsentene, ikke prisguide (…) Når det er sagt er prisguide avtalen uansett utløpt.»

Redaksjonen forklarer også: «Boksen er kode vi ikke har innflytelse på og er ment som en tjeneste til våre lesere. Dette er ikke reklame.» For øvrig kan ITavisen ikke se at det er noen kobling mellom test og priser på produktet som er anmeldt, og redaksjonen avviser at det er begått noen presseetiske overtramp her.

 

Partene har etter dette ikke hatt kommentarer til de presseetiske sidene ved saken.

 

  

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en prisguide som var plassert i en PC-anmeldelse i ITavisen. I prisguiden ble «beste priser» på den omtalte PC-en presentert, med direkte lenke og logo til butikkene som selger produktet, samt pris. Prisguiden var plassert i en boks, der det ble opplyst at Prisguide er «en kommersiell partner som leverer oppdaterte priser og prisvarsling til ITavisen».

Klager er en leser som stiller spørsmål ved om prisguiden og lenkingen til kjøpssider for det omtalte produktet, er i tråd med de presseetiske prinsippene. Slik klager ser det, blir skillet mellom det kommersielle og redaksjonelle innholdet, som pressen plikter å opprettholde, «satt i tvil».

ITavisen avviser klagen og kan ikke se at det skulle være noen kobling mellom anmeldelsen og prisguiden. Avisen opplyser at prisboksen ikke har noe med anmeldelsen å gjøre; den testede PC-en kommer fra produsenten, ikke fra prisguide.no, og boksen er basert på kode som redaksjonen ikke har innflytelse over. ITavisen opplyser at guiden er «ment som en tjeneste til våre lesere», og ikke er reklame.

 

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen utelukkende handler om hvorvidt plasseringen av prisguiden i anmeldelsen bidrar til å svekke skillet mellom journalistikk og reklame.

Som utvalget har påpekt tidligere, er det sentrale i presseetisk sammenheng å publisere slik at journalistikk fremstår som journalistikk, og ikke-redaksjonelt stoff som ikke-redaksjonelt stoff. Tydelighet på dette området er viktig for å verne om tilliten til og troen på den frie og uavhengige journalistikken.

Utvalget konstaterer at prisguiden er adskilt fra brødteksten gjennom en boks med blå ramme. Gjennom bruken av logoene til butikkene som selger den omtalte pc-en og opplysningen om at «prisguide er en kommersiell partner», mener utvalget at det isolert sett er tydelig for leserne at dette ikke er del av journalistikken, men et kommersielt element.

Utvalget vil likevel påpeke at det ikke er åpenbart for leserne hva som ligger i opplysningen om at «prisguide er en kommersiell partner». Slik utvalget ser det, må partnerskapet innebære en form for samarbeid. Det fremgår ikke hva dette består i, for eksempel hvorvidt ITavisen tjener penger på klikk til eller kjøp fra butikkene det er lenket til i guiden. Etter utvalgets mening kunne ITavisen utdypet dette for å forsikre seg om at det ikke skapes noen som helst tvil om at journalistikken er uavhengig.

Samtidig mener utvalget det ikke finnes indikasjoner eller grunnlag for å si at omtalen som prisguiden er plassert i ikke er journalistisk motivert. Den fremstår heller ikke som reklame, jf. punkt 2.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget vil i denne sammenheng også minne om at positiv omtale av produkter, naturlig nok har en reklameverdi. Det er likevel ikke ensbetydende med at det handler om skjult reklame eller brudd på god presseskikk (jf. VVP 2.8).

Hovedspørsmålet i den presseetiske vurderingen her er derfor om boksen som inneholder prisguiden er tydelig nok merket og skiller seg tilstrekkelig fra det journalistiske stoffet (jf. VVP 2.6). Slik utvalget ser det, gjør den det, selv om utvalget ser at ITavisen kunne merket boksen og forklart hva prisguiden er enda tydeligere.

Etter en samlet vurdering mener utvalget at ITavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2016

Anders Opdahl,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Gunnar Kagge,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku