Berit Helberg mot Glåmdalen

PFU-sak 129/17


SAMMENDRAG:

 Glåmdalen publiserte onsdag 21. juni 2017 følgende leserinnlegg:

 «SMS: Berit Helberg, du elsker disse massemorderne av noen ulver, ser jeg. Nå får du søke om visum til Russland og bosette deg der. Der er det masse ulv du kan leke deg med. Her i Norge skal all ulv utryddes. Sauen.» 

 

KLAGEN:

Klager er den omtalte og navngitte kvinnen. Hun skriver: «Jeg reagerer på at Glåmdalen legger ut temmelig hetsende innlegg i debatten stilet til mitt navn, lagt ut anonymt. Jeg tar gjerne juling i debatter men godtar ikke anonyme innlegg på denne måten. Jeg ønsker de skal få en skrape for dette så det ikke skjer igjen – verken for min del eller andre debattanter. Anonym drittkastende innlegg som dette, er etisk forkastelig. Jeg krever en uforbeholden unnskyldning trykket offentlig, og vil ha en screenshot av at dette har vært på trykk.»

Klageren mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.1. Der heter det: «Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert kontakt mellom partene med sikte på å løse saken i minnelighet.

 

TILSVARSRUNDEN:

Glåmdalen avviser klagen og avisen har ikke funnet grunn til å komme klageren i møte med en publisert unnskyldning. Avisen kan ikke se at SMS-meldingen avisen har mottatt og publisert verken er «temmelig hetsende» eller «drittkastende», sett i lys av innlegg klageren selv har hatt på trykk i Glåmdalen. Avisen har vedlagt fire signerte innlegg klageren har fått publisert i avisen første halvår 2017. Alle innleggene tar på ulike friske måter rovdyrene i forsvar.

I sitt tilsvar bringer av avisen sitater fra disse innleggene.

«Det går nok mange jegere med ballespreng og håp i sjela, for å bli med på bamsejakt.» «Norge, har vi blitt et land fullt av rovdyrhatende djevler uten vett og forstand?» «Bamse, du har ikke en sjanse mot disse naturhaterne….»

«Og så har du skogsbaronene, de som nå går under betegnelsen nikkers-adelen. Jeg ser dem for meg med skotskrutete, vide knebukser, lorgnett og snurrebart der de sprader rundt og teller jaktkort.»

«Buffeen som bøndene har satt ut billig til single rovdyr.»

«…det latterlige Mattilsynet…»

Avisen skriver videre: «Det som etter vår mening da står igjen, er spørsmålet om den innklagede SMS-meldingen kan være brudd på paragraf 3.1, siden den ikke var undertegnet med fullt navn. Paragraf 3.1 er etter vårt syn ikke i første rekke myntet på debattinnlegg, men på journalistikk. Paragraf 3 handler i sin helhet om journalistisk atferd og forholdet til kilder. Vi hevder at det ikke finnes forbud mot å trykke anonyme debattinnlegg, med mindre innholdet bryter med straffelovens bestemmelser om sjikane. Vi hevder videre at det innklagede innholdet ikke kan betegnes som sjikane. Derfor kan Berit Helbergs klage etter vårt syn ikke tas til følge.»

 

 

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer ut over å anføre at hun anser at det er stor forskjell på å trykke en «slik anonym hets i forhold til hva de trykker av mine innlegg som er underskrevet med fullt navn».

Tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

 

 PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 Klagen gjelder et kort leserinnlegg i Glåmdalen, et innlegg avisen hadde mottatt som en SMS. Innlegget, som var undertegnet «Sauen», oppfordret en navngitt kvinne, Berit Helberg, til å emigrere til Russland for å leke med ulv der fordi ulven her i landet skal utryddes.

Klager er Berit Helberg. Hun mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.1, om at kilders identitet normalt skal oppgis.

Glåmdalen avviser klagen. Avisen viser til at klageren har hatt flere signerte innlegg på trykk i løpet av første halvår, innlegg med frisk kritikk av rovdyrmotstanderne. Sett i lys av dette mener avisen innlegget må aksepteres. I tillegg mener avisen at punkt 3.1 i plakaten i første rekke er myntet på journalistikk, ikke debattinnlegg.

 

Pressens Faglige Utvalg forstår klagen slik at klageren ville akseptert det påklagede innlegget om det hadde vært signert, og at klagen derfor ene og alene handler om hvorvidt det var presseetisk akseptabelt å publisere innlegget anonymt. Utvalget har notert seg at klageren selv har brukt sterke verbale virkemidler i rovdyrdebatten.

Slik utvalget ser det, hadde leserinnlegget et innhold som presseetisk kunne aksepteres i den løpende debatten om et aktuelt stridstema, men utvalget viser til hva som tidligere er uttalt; at innlegg som inneholder sterke personangrep, som hovedregel skal undertegnes med fullt navn. Det er ikke godtgjort at «Sauen» i det foreliggende tilfellet hadde noe spesielt behov for personvern, noe som kunne gjort anonymiseringen forståelig.

Utvalget vil samtidig bemerke at ulike former for meningsytringer, også de som uoppfordret kommer til redaksjonen, er underlagt de etiske normene for god presseskikk når de publiseres. Ved å publisere den fellende uttalelsen vil Glåmdalen også imøtekomme klagerens ønske om oppreisning.

Glåmdalen har brutt god presseskikk på punkt 3.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 26. september 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Frode Hansen, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Reidun Førde