Adv. Hesla pva klient mot MAX

PFU-sak 028B/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et dokumentarprogram i programserien «Insider» publisert på kanalen Max. Programmet handler om narkotika-dealere på gatenivå i Oslo, og deres bakmenn. Flere dealere og bakmenn deltar i programmet. Alle er sladdet og har «alias». En av dem som intervjues er en påstått ledende skikkelse.

Klager er den omtalt ledende skikkelsen. Han klager via advokat. Klager mener han ikke er anonymisert godt nok, og dermed gjenkjent av familie, venner og kolleger – noe som har fått store konsekvenser. Videre hevder klager at det hele var et skuespill, iscenesatt av Insider. Det anføres at klager var lovet penger for å stille opp, noe han ikke har fått.

Max mener klager er fullt anonymisert i programmet. Det vises til at ansiktet og kroppen ble sladdet, stemmen forvrengt og at også øvrige kjennetegn ble sladdet. Opptakene foregikk ellers i en leilighet som ikke hadde noe med klager å gjøre. Videre mener kanalen det fremstår som usannsynlig at klager ikke skal ha forstått at han medvirket i en dokumentar. Kanalen har lagt med råmateriale som ifølge kanalen skal bevise det.

Pressens Faglige Utvalg merker seg klagers anførsler om at deltagelsen i programmet var resultat av et skuespill og at han var lovet betaling for sin opptreden. Gitt det som fremkommer i tilsvarsrunden, har ikke utvalget noe grunnlag for å vurdere denne påstanden, og må derfor konkludere med at på dette punkt står ord mot ord.

Den presseetiske vurderingen må derfor handle om hvorvidt klager er godt nok anonymisert. Utvalget merker seg at klager påstår at hans familie og venner har gjenkjent ham. Utvalget har også tidligere uttalt at en total anonymisering ofte er svært vanskelig, spesielt for den indre krets. Likevel mener utvalget at for det vanlige publikum er klager svært godt anonymisert. Slik utvalget ser det har Max, i dette tilfellet, anonymisert klager tilstrekkelig.

Max har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 30. mars 2016

Alf Bjarne Johnsen, Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen,  Øyvind Brigg, Camilla Serck-Hanssen, Reidun Førde