NN mot Agderposten

PFU-sak 005/17


SAMMENDRAG:

Klagen gjelder Agderpostens omtale av en rettssak. Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Agderposten hadde opptrådt kritikkverdig, fordi redaksjonen ikke forsikret seg om at et bilde som ble publisert, ikke kunne bidra til å identifisere omtalte.

Utvalget viste til VVP 4.7, om varsomhet med bruk av bilder på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold, samt VVP 4.12: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.»

For øvrig påpekte utvalget at avisen kunne vært mer tilbakeholden og utelatt enkelte opplysninger i omtalen av saken. Utvalget minnet i den sammenheng om punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.