Rolf Erik Hanssen mot Fri Tanke

PFU-sak 005/14


SAMMENDRAG:

Fritanke.no publiserte onsdag 8. januar 2014 en artikkel med tittelen «Svertekampanje mot Human-Etisk Forbund og navngitte skeptikere» og ingressen:

«Human-Etisk Forbunds engasjement for kritisk tenkning har gjort forbundet til skyteskive for ekstreme miljøer som beskylder organisasjonen for blant annet å ville normalisere pedofili. ? Avskyelig debatteknikk, synes pressesjef Jens Brun-Pedersen.»

Artikkelen var illustrert med en bildecollage av nett-ytringer og bildeteksten:

«Ekstremistiske alternativaktivister som Rolf Erik Hanssen og bloggen «Garden of Serendipity» anklager Human-Etisk Forbund for å arbeide for pedofili.»

Artikkelen er i altoverveiende grad en sitatsak. Artikkelen den baserer seg på, sto på trykk i tidsskriftet Humanist nr 4 i 2013, og ble lagt ut på nett hos humanist.no tirsdag 7. Januar 2014.

Artikkelen handler om beskyldningene Human-Etisk Forbund og navngitte skeptikere er blitt utsatt for etter at forbundet i 2011 lanserte kampanjen ?Ingen liker å bli lurt?, en aksjon for kritisk tenkning. Flere av personene som siden har rettet kraftige angrep mot Human-Etisk Forbund og skeptikerne, identifiseres i artiklene. Mange av beskyldningene og utskjellingene deres, refereres ordrett.

Under mellomtittelen «Nettmobber anklaget Human-Etisk Forbund for å være infiltrert av pedofile» stod det:

«En av de mest aktive har vært ?Norges verste nettmobber?, homeopaten og antivaksinasjonsaktivisten Rolf Erik Hanssen. Hanssen var sentral i den ekstreme Vaksineaksjonen i 2009, der Kjell Andreas Dreyer ? som gjennom sin nettbutikk Altshop selger kollodialt sølv, et middel han mener kurerer nesten alle sykdommer og er mer effektivt enn vaksiner – var initiativtaker.

Begge disse to har vært sentrale i skittkastingen mot Human-Etisk Forbund, skriver Færseth.

I bloggteksten «Human-Etisk Forbunds og Foreningen Skepsis interesse for okkulte sexovergrep mot barn», publisert på det alternativekstreme konspirasjonsnettstedet «Nyhetsspeilet» i oktober 2012, spurte Hanssen insinuerende om Human-Etisk Forbund og Foreningen Skepsis kunne ha blitt infiltrert av «intellektuelle pedofile med forgreininger til sataniske grupperinger».

Hanssens spesialitet er et svært seksualisert skjellsordvokabular ? og han har kastet ut pedofilianklager mot flere. Han er saksøkt for ærekrenkelser av en annen han har fabrikert løgner om. Havforsker Øivind Bergh har så langt vunnet fram i retten.»

I artikkelen er «Norges verste nettmobber» hyperlenket til et videointervju med Hanssen på NRK.no fra 12.11.2012. Der innrømmer han å bruke et ekstremt språk, og begrunner betegnelser som ?nazihorer, avskum, sugger og frityrinfiserte fettberg? med sitt ønske om å provosere.

Også opplysningen om at havforsker Bergh så langt har vunnet fram i retten, er lenket til en artikkel. Denne, «Må betale etter nettsjikane», er fra Fritanke.no 4.6.2013. Der orienteres det om at Sør-Trøndelag tingrett i 2013 påla Hanssen å fjerne et nettinnlegg der han påsto at forsker Bergh er pedofil.

Sammen med artikkelen har Fritanke.no publisert en skjermdump av en av Hanssens Facebook-oppdateringer. Der står det: «pedofile skribenter fra foreningen skepsis som i tillegg er medforfattere i forskning.no Den største klubben for penisfiklende sosiopater som onanerer meninger i takt og utfører delaktig blow Job på hverandre for å tilfredsstille sin egen drøm om å få aksept hos gestapofarmakologiens nazimedisinske svada?, før han fortsetter med en tirade mot ?penisfikleren? Asbjørn Dyrendal, Skepsis-redaktør og NTNU-professor.»

Under skjermdumpen har Fritanke.no skrevet:

«Det er ikke uten grunn at antivaksinasjonsaktivist Rolf Erik Hanssen har fått betegnelsen ?Norges verste nettmobber?. Denne skjermdumpen viser hans debatteknikk og er ikke blant hans verste sjikaneringer.»

Fritanke.no skriver at skeptikeren som er hardest rammet av ?skitstormen? er den profilerte skeptikerblogger og forfatter Gunnar Roland Tjomlid, som gjentatte ganger er anklaget for å promotere pedofili og voldtekt. Bakgrunnen er gamle bloggposter der han skrev om pedofili og barneporno. Ifølge Humanist ble disse bloggpostene oppdaget av Hanssen og miljøet rundt Facebook-gruppen ?Lyskilden? i 2011/2012, og er siden brukt aktivt for å diskreditere Tjomlid som samfunnsdebattant ? og derigjennom Human-Etisk Forbund som har brukt ham som foredragsholder.

KLAGEN:

Klager er den omtalte Rolf Erik Hanssen. Han klaget opprinnelig også inn artikkelen fra Humanist, men verken dette tidsskriftet eller dets nettsted er omfattet av PFU-ordningen. Dermed kan bare klagen mot Fritanke, som er medlem av Fagpressen, behandles.

Hanssen skriver i sin klage at artikkelen er:

«Ment å skade mitt omdømme. Det er forvrengte påstander som ikke har rot i virkeligheten og handler ikke om journalistikk, men ren sverting/heksejakt. Jeg er ingen mobber, men blir beskrevet som Norges verste! Artikkelen er ærekrenkende og handler kun om å henge ut navnet mitt. Det er ikke blitt forespurt om tilsvar [imøtegåelsesrett; sekr. anm.], men skrevet rett ned uten tanke på at dette er skadelig for meg.»

I klagen hevder Hanssen også at han ikke har noen blogger, at han ikke har vært i debatter, skrevet eller vært på Facebook eller foretatt andre krumspring på bortimot ett år. Når det gjelder den omtalte kjennelsen fra tingretten i Sør-Trøndelag, skriver han:

«Jeg fikk en kjennelse hvor jeg måtte fjerne et sarkastisk skriv jeg hadde på en blogg og la like greit ned hele bloggen i samme runde (?) Dette er en sak som skal opp i Tønsberg tingrett i juni 2014 og hvor han er saksøkt for å ha skrevet at jeg er høyreekstrem og nynazist og hvor jeg er saksøkt for å ha forsvart meg med en artikkel om en kjepphøy pedoprofessor som utagerer på nett.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på å løse saken i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

Fritanke.no mener det er absurd at Hanssen i sin klage hevder at artikkelen byr på forvrengte påstander som ikke har rot i virkeligheten og ikke handler om journalistikk, men om ren sverting/heksejakt.

Fritanke mener det er ubestridt at Hanssen har skrevet og deltatt i de aktiviteter som omtales. De påpeker at han også har stått fram i et NRK-intervju som en som mobber på nettet. Fritanke finner det merkverdig at Hanssen hevder artikkelen er ærekrenkende, når han flere steder har innrømmet å bedrive den virksomheten artikkelen omtaler.

Om rettssaken som skal opp i juni, skriver Fritanke at Hanssen i første rettsrunde nektet å fjerne bloggposten som omtalte professor Øyvind Bergh som en «venstreradikal pedoprofessor». De understreker at retten i sin kjennelse skrev at «saksøkte har nektet å fjerne bloggen. Han har tvert imot uttalt at han vil fortsette å publiserte lignende beskyldninger og mener han har rett til å gjøre det.»

Fritanke mener å ha gitt nøkterne beskrivelser av Hanssens aktiviteter i diverse internettfora.

«Det er flere internettaktivister som blir omtalt i Humanists artikkel og vår sitatsak fra dem, og vår vurdering har vært at dette først og fremst er en sammenstilling og referering av ubestridte fakta, og at dette derfor ikke er påstander som utløser tilsvarsrett (imøtegåelsesrett; sekr. anm.) fra Hanssen. Tituleringen ?Norges verste nettmobber? er fra den opprinnelige tittelen på NRK.no, er satt i anførselstegn og viser til et saklig fortjent kallenavn!» skriver Fritanke.

I tilsvaret er det lagt ved flere artikler fra blant annet Dagbladet, Bergens Tidende og Nordlys som diskuterer og illustrerer Hanssens debattstil.

Klager avviser kategorisk at han er en nettmobber. Han aksepterer heller ikke å bli beskrevet som vaksinemotstander, men vedgår å være kritisk til en del av vaksinene, deriblant svineinfluensavaksinen. At han skal ha «vært sentral i skittkastingen mot Human-Etisk Forbund» betegner han som en løs påstand. Han avviser likeledes at «Hanssens spesialitet er et svært seksualisert skjellsordvokabular ? og han har kastet ut pedofilianklager mot flere». Han skriver at et slikt vokabular ikke er hans spesialitet, og at han har omtalt Bergh som pedofil grunnet artikler der han skrev at Hanssen var høyreekstremist, nynazist etc.

Avslutningsvis skriver han at «Jeg er ingen mobber, men blir beskrevet som Norges verste. Artikkelen er ærekrenkende og handler kun om å henge ut navnet mitt. Det er ikke blitt forespurt om tilsvar (imøtegåelsesrett; sekr. anm.), men skrevet rett ned uten tanke på at dette er skadelig for meg.»

Fritanke.no skriver at den forsøkte å ta kontakt med klager til nettsaken som omhandlet rettsaken på Fritanke.no 4. juni 2013. Da Hanssens blogg ble tatt ned, forsøkte nettstedet å ta kontakt med Hanssen per telefon, men fikk ikke svar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
 
Klagen gjelder en artikkel på Fritanke.no som refererer de harde beskyldningene som er blitt rettet mot Human-Etisk Forbund og flere norske skeptikere etter at forbundet lanserte kampanjen «Ingen liker å bli lurt». Fritanke-artikkelen er en sitatsak basert på en mer omfattende artikkel i tidsskriftet Humanist. I artikkelen blir en navngitt person omtalt som «Norges verste nettmobber».

Klager er den omtalte påståtte nettmobberen. Han reagerer på at han i artikkelen betegnes som «Norges verste nettmobber» og som en av de mest aktive kritikerne. Han avviser at han i det hele tatt er en mobber. Slik klager ser det, publiserer Fritanke forvrengte påstander. Han mener artikkelen er ærekrenkende og skader hans omdømme. Klager påpeker at han ikke har vært aktiv i nettdebatter på nesten ett år. Han klager også på at han ikke er blitt kontaktet før publisering, og mener han skulle fått imøtegå beskyldingene.
 
Fritanke.no mener det er ubestridt at klager har skrevet og deltatt i de aktivitetene som beskrives, og at dokumentasjonen på debattstilen hans er ubestridt. Når det gjelder beskrivelsen av klager som «Norges verste nettmobber» anfører de at betegnelsen er satt i anførselstegn, i en hyperlenke til en NRK-sak og -intervju som opprinnelig hadde denne tittelen. I dette intervjuet innrømmer klager at han mobber på nettet, påpeker Fritanke, som mener å ha gitt nøkterne beskrivelser av klagers aktiviteter i ulike nettfora. Det vises ellers til omtale av hans debattstil både i Dagbladet, BT og Nordlys.
 

Pressens Faglige Utvalg mener Fritanke.no er i sin fulle rett til å rette oppmerksomheten mot debattklimaet på nettet. Dette er av samfunnsmessig betydning og en viktig del av pressens rolle. Det tilligger mediene å ettergå personer som uttrykker sterke og kontroversielle meninger, også når det skjer under den brede offentlighetens radar. Klagers outrerte debattstil i diverse nettfora, og det faktum at en rettslig kjennelse påla ham å fjerne sjikanøst innhold fra nettet, gjør at han etter utvalgets mening må akseptere et sterkt kritisk søkelys.
 
Selv om den innklagede artikkelen i hovedsak er basert på opplysninger fra en bredt anlagt artikkel i tidsskriftet Humanist, vil utvalget understreke at Fritanke.no har et selvstendig ansvar for å undersøke at opplysningene som videreformidles, er korrekte. Prinsippet om kildekritikk og kontroll av opplysninger, slik dette er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, gjelder også materiale hentet fra andre medier. Slik utvalget ser det, har Fritanke.no relevante og åpne kilder, og omtalen synes godt dokumentert overfor leserne.

Artikkelen refererer til vel kjente karakteristikker av klageren, både fra tidligere artikler som det lenkes til og fra rettsvesenet. Gitt klagers svært profilerte rolle som nettdebattant ? i en sak som nettopp omhandler denne tematikken ? mener utvalget derfor at denne type referanse til en karakteristikk ikke utsløser en samtidig imøtegåelse (jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14).

Fritanke.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. juni 2014

Alexander Øystå,
Marit Rein, Hege Holm
Henrik Syse, Georg Apenes, Amal Aden

3