Sju klagere fikk medhold av PFU

PFU behandlet i dag 11 saker som har gjennomgått full behandling. Her følger en kort oversikt over konklusjonene.

Saker som har gjennomgått full behandling:

Åpne saker:
Sak 046/18 – Lars Birkelund mot NRK – IKKE BRUDD
Sak 095/18 – NN mot Østlands- Posten – IKKE BRUDD
Sak 116/18 – Jan Helge Yannis Messell mot TV 2 – IKKE BRUDD (dissens)
Sak 131/18 – Didrik Rommen Olsen mot Dagens Næringsliv – IKKE BRUDD
Sak 141/18 – Ketil Østvold mot Tønsbergs Blad – KRITIKK (2.7)
Sak 154/18 – Adv. Jan Fredrik Sand pva Vita Pura AS mot TV 2 – KRITIKK (3.2)
Sak 167/18 – Leiv Sem mot Steinkjer-Avisa – BRUDD (3.2, 4.3)
Lukkede saker:
Sak 062/18 – NN mot Oppland Arbeiderblad – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 107/18 – Adv. Carl K. Rieber-Mohn pva klient mot TV 2 – BRUDD (4.5)
Sak 108/18 – NN mot Tidens Krav – KRITIKK (4.1)
Sak 151/18 – NN mot Fremover – KRITIKK (4.2)

Uttalelsene fra PFU blir publisert i PFU-basen når disse er klare og formidlet partene.

Andre saker
I møtet behandlet PFU også tretten klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» etter forenklet behandling. I alle disse sakene vedtok utvalget innstillingene.

I tillegg ble PFU orientert om saker der det er oppnådd minnelig ordning mellom klager og innklaget og/eller at klagen er trukket av klager. Dessuten ble PFU gjort kjent med saker som må avvises grunnet manglende samtykke, klagefristen er utløpt etc. (andre formelle årsaker).

Web-TV
Fagbladet Journalisten overførte direkte fra PFUs behandling av følgende saker:

Sak 095/18 – NN mot Østlands-Posten
Sak 131/18 – Didrik Rommen Olsen mot Dagens Næringsliv
Sak 141/18 – Ketil Østvold mot Tønsbergs Blad
Sak 116/18 – Jan Helge Yannis Messell mot TV 2

Opptak kan ses via Journalistens nettsider.