Sakslista til neste PFU-møte

Onsdag 29. januar 2020 er det møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Saker med forslag til uttalelse:

Åpne saker:
Sak 059/19 – Nina Jentoft mot Agderposten
Sak 140/19 – Lars Christian Beitnes mot E24
Sak 153/19- HS2 Norge Østfold AS mot Moss Dagblad
Sak 157/19 (A+B) – Brunstad Christian Church og Brunstad Kristelige Menighet Horten mot Gjengangeren
Sak 158/19 – Brunstad Christian Church mot Telemarksavisa
Sak 163/19 – Lasse Øverlier mot Oppland Arbeiderblad
Sak 190/19 – Indre Østfold SV mot Smaalenenes Avis
SSak 199/19 – Eritreisk forening i Oslo og omegn mot NRK

Lukkede saker:
Sak 136/19 – Ann-Magrit Austenå mot NRK

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider.
Sendingen starter kl 10.