PFU-møte 31. august

I PFUs første møte etter sommerferien skal utvalget behandle tolv klagesaker som har gjennomgått full behandling. Lista finner du her.

Åpne saker – streames:

 1. 072/22Jan-Egil Kristiansen mot Kapital
 2. 066/22 – Mo Industripark mot Helgelands Blad
 3. 084/22 – Jan Olsen mot Finnmarksposten
 4. 107/22 Mie Gudbrandsen mot Oppland Arbeiderblad
 5. 103/22 – Anita Trøite mot Brønnøysunds Avis
 6. 099/22 – Julian Karenga mot Romerikes Blad
 7. 112/22 – Svein Joakim Moen mot Nettavisen
 8. 022/22 – Mads Andenæs pva. Begard Reza mot Nettavisen

Lukkede saker:

 1. 023/22 – Mads Andenæs pva. Begard Reza mot Subjekt
 2. 074/22 – NN mot Dagens Næringsliv
 3. 091/22 – NN mot Universitas
 4. 061/22 – NN mot Tidens Krav

Behandlingen av de åpne klagesakene vil bli streamet og du kan følge sendingen her på våre nettsider.
Møtet starter kl. 9.

 

Andre saker

I løpet av møtet vil PFU også behandle en lang rekke klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling. Det innebærer at sekretariatet har skrevet en innstilling som konkluderer med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det er gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. I disse sakene kan PFU vedta innstillingen eller be om full behandling.