Flere 3.2- og 4.14-fellelser

Flere av fellelsene i februar skyldtes for dårlig arbeid med å innhente samtidig imøtegåelse og kontrollere opplysninger.

I PFUs februar-møte behandlet utvalget tolv klagesaker som har gjennomgått full behandling. Slik konkluderte PFU i disse sakene:

Sak 182/19 – Kindred Group mot NRK – KRITIKK (2.3) (dissens)
Sak 209/19 (A+B) – A: Arve Juritzen, B: Gard Sandaker-Nielsen mot Vårt Land – IKKE BRUDD
Sak 178/19 – Miljøpartiet de grønne, Lillehammer mot Gudbrandsdølen Dagningen – KRITIKK (4.4)
Sak 188/19 – Verd Begravelse AS mot Drammens Tidende – BRUDD (3.2, 4.13)
Sak 166/19 – Skinnarbu Nasjonalparkhotell ved adv. Jonas Tjersland mot Telemarksavisa – IKKE BRUDD (dissens)
Sak 168/19 – Knut J. Hauge mot Bergens Tidende – KRITIKK (3.2)
Sak 172/19 – Polofas AS mot Helgelendingen – KRITIKK (4.14)
Sak 208/19 – Ole Kristian Sørlie mot Halden Arbeiderblad – IKKE BRUDD
Sak 221/19 – Helse Møre og Romsdal mot Møre – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 266/19 – Kolonial.no mot Finansavisen – BRUDD (4.15)
Sak 030/19 – NN mot Demokraten – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 193/19 – NN mot Finansavisen – KRITIKK (4.1)

Journalisten streamet møtet (bortsett fra de to siste sakene, der klagerne var innvilget anonymitet).

Saker med forenklet behandling
PFU vurderte også en rekke klagesaker der sekretariatet hadde  foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Alle innstillingene ble vedtatt. 

Neste møte i PFU er 25. mars 2020.