Fem fri, og fem felt

Fire medier ble felt fordi de ikke hadde gjort en god nok jobb enten med kildearbeidet (VVP 3.2) eller med innhentingen av samtidig imøtegåelse (VVP 4.14). Dette er to gjengangere i klagesakene, som har toppet klagestatistikken i mange år. I tillegg ble et medium felt på VVP 4.8, som gjelder omtale av barn.

PFU behandlet på sitt møte i oktober ti saker som har gjennomgått full behandling (tilsvarsrunde), og i følgende saker konkluderte PFU med presseetiske overtramp:

 • Sak 116/20 – Thor Fjellvang mot Telemarksavisa – BRUDD (4.14)
 • Sak 137/20 – Gunnar Flåten mot Trav365.no – BRUDD (4.14)
 • Sak 147/20 – HappyTom Christiansen mot Varingen – BRUDD (4.14)
 • Sak 156/20 – Øyvind Eikrem mot Filter Nyheter – BRUDD (3.2)
 • Sak 168/20 – NN mot Valdres – KRITIKK (4.8)

I nesten alle sakene der PFU kom til at mediet skulle frikjennes, konkluderte utvalget med ikke brudd etter en samlet vurdering. Med andre ord mente PFU i disse sakene at det var forhold mediene kunne vært bedre på, men at dette likevel ikke var nok til å felle mediet:

 • Sak 270/19 – Norges Bondelag mot NRK – IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)
 • Sak 146/20 – Johan Slåttavik mot Filter Nyheter – IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)
 • Sak 154/20 – Kjetil Hansen mot Politiforum – IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)
 • Sak 165/20 – Agder politidistrikt mot Fædrelandsvennen – IKKE BRUDD
  (dissens, en konkluderte med etter en samlet vurdering)
 • Sak 153/20 – Anette Eriksen mot Haugesunds Avis – IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)

Opptak av PFU-møtet (to saker gikk for lukkede dører)

Forenklet behandling
I møtet behandlet PFU også flere klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd» etter en forenklet behandling. I to av disse sakene ble klagen sendt tilbake til sekretariatet for full behandling.

Neste møte i PFU er 25. november 2020.