Fem brudd på god presseskikk

NRK, Agderposten, Fagbladet, Bergensavisen og Oppland Arbeiderblad felt av PFU.

PFU behandlet i alt 13 klagesaker som har gjennomgått full behandling.

I følgende saker konkluderte utvalget med at mediet har brutt god presseskikk:

 • 173/20 – Kjellrun Åsebø mot NRK –  BRUDD (3.2)
 • 221/20 – Hilde Holm mot Agderposten – BRUDD (4.6)
 • 250/20 – Rauma kommune mot Fagbladet  – BRUDD (4.14)
 • 210/20 – NN mot Bergensavisen – BRUDD (4.8)
 • 241/20 – NN mot Oppland Arbeiderblad – BRUDD (4.8)

I de resterende sakene gikk redaksjonene fri, men i noen av tilfellene hadde PFU enkelte innvendinger.
I disse sakene konkluderte utvalget med ikke brudd «etter en samlet vurdering»:

 • 256/20 – Mads Hansen mot Se og Hør – IKKE BRUDD (etter en samlet)
 • 067/20 – Tore Wullum mot Adresseavisen – IKKE BRUDD (etter en samlet)
 • 197/20 – Rune Madsen ved advokat mot Nordlys – IKKE BRUDD
 • 217/20 – Preben Myrvang mot Rana Blad – IKKE BRUDD (etter en samlet)
 • 220/20 – Preben Myrvang mot Avisa Nordland – IKKE BRUDD (etter en samlet)
 • 223/20 – Kulturparken Nor Museum og Jan W. Schüssler mot Glåmdalen – IKKE BRUDD
 • 252/20 – May Martinsen mot Filter Nyheter – IKKE BRUDD (etter en samlet)
 • 253/20 – Geir Dahl og Berit Fjeld mot Halden Arbeiderblad  – IKKE BRUDD

Behandlingen av elleve saker (ikke anonymiserte) ble streamet av Journalisten.

Andre saker – forenklet behandling
PFU tok også stilling til ti saker som har gjennomgått forenklet behandling, der sekretariatet har innstilt på «ikke brudd» uten å innhente tilsvar fra redaksjonene. Én av disse sakene ble sendt tilbake til sekretariatet for full behandling. Utover dette vedtok PFU alle innstillingene.

Neste møte i PFU er onsdag 28. april.