Åtte medier felt av PFU

I sju klagesaker konkluderte PFU med brudd på god presseskikk, og i ett tilfelle kom PFU til at mediet har opptrådt kritikkverdig.

I det første møtet etter sommerferien hadde PFU totalt 15 klagesaker som har gjennomgått full behandling, til vurdering.  Her følger en kort oversikt over PFUs konklusjoner, med henvisning til hvilke punkt i Vær Varsom-plakaten fellelsene gjaldt.

Åpne saker – behandling ble streamet av fagbladet Journalisten:

 • 046AB/21 – A: Levanger kommune, B: Utdanningsforbundet mot Innherred – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 • 073/21 – Haramsøy Fjellutnyttingslag mot Nordre – BRUDD (3.2, 4.14)
 • 074/21 – Renate Wilhelmsen mot Folkebladet – BRUDD (3.2)
 • 078/21 – Ragne Farmen mot Østlands-Posten – BRUDD (4.17)
 • 088/21 – Ørsnes privatskole mot NRK – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 • 091/21 – Lærere ved Sommerlyst skole mot Nordlys – BRUDD (4.14)
 • 093/21 – Bjørvika Apartments mot Dagens Næringsliv – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 • 094/21 – Narvik Havn mot Fremover – IKKE BRUDD
 • 095/21 – Ove M. Trøen og SudrheimGruppen mot Agderposten – IKKE BRUDD
 • 137/21 – Lyngdal kommune mot Lyngdals Avis – BRUDD (3.3)

Lukkede saker: 

 • 037/21 – Adv. Benedicte de Vibe pva klient mot Smaalenenes Avis – IKKE BRUDD (samlet vurdering)(dissens)
 • 071/21 – Adv. Rødser pva NN mot Filter – IKKE BRUDD
 • 076/21 – NN mot Namdalsavisa – KRITIKK (4.3)
 • 101/21 – Sofie Kampen mot iFinnmark – BRUDD (4.8)
 • 102/21 – NN mot Rana Blad – BRUDD (4.5, 4.14)

Uttalelsene fra PFU, det vil si utvalgets begrunnelser for konklusjonene, publiseres i PFU-basen.

Forenklet behandling
Utvalget behandlet også sju saker, der sekretariatet hadde innstilt på ikke brudd etter en forenklet behandling uten å innhente tilsvar fra mediene.  I alle disse sakene vedtok PFU sekretariatets innstillinger.

Neste møte i PFU er onsdag 29. september.