Årets siste PFU-konklusjoner

PFU konkluderte med fellelser i åtte klagesaker.

Saker som ble streamet av Journalisten.no:
Sak 004/18 – Adv pva Paul Mykkeltvedt og Espen Skaar mot NRKIKKE BRUDD
Sak 187/18 – Kristian August Eilertsen mot Harstad Tidende – BRUDD (3.2)
Sak 188/18 – Kristian August Eilertsen mot iTromsø – BRUDD (3.2)
Sak 189/18 – Kristian August Eilertsen mot Dagsavisen – BRUDD (3.2)
Sak 223/18 – Hans Jørgen Lysglimt Johansen mot ABC Nyheter – KRITIKK (4.15)
Sak 239/18 – Kari Bjørklund mot TV Norge – BRUDD (4.1, 4.3)

Lukkede saker:
Sak 117/18 – ZZ og NN mot Tidens Krav – BRUDD (4.1)
Sak 155/18 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot Avisa Nordland – KRITIKK (4.7) (dissens)
Sak 157/18 – Adv. Erik Johan Mjelde mot Bergens Tidende – IKKE BRUDD
Sak 192/18 – NN mot Sandnesposten – BRUDD (3.2, 4.14)

PFUs uttalelser i disse klagesakene som har gjennomgått full behandling vil bli publisert i PFU-basen.

Øvrige saker
I møtet behandlet utvalget også flere saker som har gjennomgått forenklet behandling. I alle disse sakene konkluderte PFU med at mediet ikke hadde brutt god presseskikk.

I tillegg ble utvalget orientert om klagesaker der partene har kommet til en minnelig løsning, samt klager som er avvist av formelle årsaker.