18 klagesaker – 7 fellelser

TV 2, Klassekampen, Motor, Glåmdalen, Dagens Næringsliv, Avisa Nordland og Bodø Nu felt av PFU.

Det var en lang rekke saker som lå klar til vurdering på PFUs bord i utvalgets siste møte før sommeren.
Her følger en kort oppsummering av PFUs konklusjoner.

Saker med forslag til uttalelse:

Sak 266/17 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot TV 2KRITIKK (3.2)
Sak 006/18 – Orange Helse AS mot KlassekampenKRITIKK (4.14)
Sak 013/18 – Sven Jarle Knoll mot MotorBRUDD (4.14)
Sak 014/18 – Sven Jarle Knoll mot Fredriksstad Blad IKKE BRUDD
Sak 052/18 – Sven Jarle Knoll mot Moss Avis IKKE BRUDD
Sak 053/18 – Sven Jarle Knoll mot Akershus Amtstidende IKKE BRUDD
Sak 054/18 – Sven Jarle Knoll mot Sarpsborg Arbeiderblad IKKE BRUDD
Sak 056/18 – Sven Jarle Knoll mot Smaalenenes Avis IKKE BRUDD
Sak 057/18 – Sven Jarle Knoll mot Østlandets Blad  – IKKE BRUDD
Sak 058/18 – Sven Jarle Knoll mot Porsgrunns Dagblad IKKE BRUDD
Sak 059/18 – Sven Jarle Knoll mot Drammens Tidende IKKE BRUDD
Sak 017AB/18 – A: Liv Anne Moss og B: Paula E Lunderbye mot Glåmdalen BRUDD (4.12)
Sak 020/18 – NN og XX mot Avisa Nordland – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 051/18 – Gry Johanne Johanin mot JarlsbergBRUDD (4.15)
Sak 078/18 – Voss Skiskyttarlag mot Dagens NæringslivBRUDD (4.14)
Sak 082/18 – NN mot Bodø Nu – BRUDD (4.6, 4.9)
Sak 092/18 – NN mot Harstad Tidende – IKKE BRUDD
Sak 103/18 – Kjell Ingvaldsen mot Dagbladet  IKKE BRUDD

Utvalgets uttalelser i klagesakene publiseres i PFU-basen.

Andre saker
I løpet av møtet behandlet PFU også klagesaker som var innstilt med konlusjonen «ikke brudd på god presseskikk» etter  forenklet behandling. PFU konkluderte i tråd med innstillingene.

Videre ble utvalget orientert om saker som må avvises av formelle årsaker (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område). En sak ble også henlagt grunnet manglende medvirkning fra klagers side.

Streaming fra PFUs behandling
PFU praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Som ledd i dette lager fagbladet Journalisten vanligvis web-tv, der det sendes direkte fra PFUs behandling av noen utvalgte saker.

Følgende saker ble streamet i juni-møtet:

Sak 266/17 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot TV 2
Sak 006/18 – Orange Helse AS mot Klassekampen
Sak 078/18 – Voss Skiskyttarlag mot Dagens Næringsliv
Sak 103/18 – Kjell Ingvaldsen mot Dagbladet

Opptak finner du her.