Vær Varsom-plakaten endres fra 1. januar

Styret i Norsk Presseforbund vedtok i dag endringer i Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.1, 2.8 og 4.9.

Endringene skjer etter at to utvalg, oppnevnt av NPs styre i fjor høst, i juni leverte sine innstillinger til revisjon av VVP. Mandatet til utvalgene var å se spesielt på VVP 2.8 om sponsing av journalistikk, og 4.9 om dekning av selvmord og selvmordsforsøk, men det ble også åpnet for å foreslå endringer i andre punkt.

«2.8-utvalget» innstilte på endring i både VVP 2.1 og 2.8, mens «4.9-utvalget» foreslo endringer i VVP 4.3 og 4.9.

Etter at revisjons-forslagene har vært ute på en åpen høring siden juni og frem til 15. november, ble det endelige revisjonsforslaget  lagt frem for NP-styret i dag.

I tillegg til endringer i VVP 2.8 og 4.9, ble styret forelagt et forslag om å legge inn ordet «sannhetssøkende» VVP 1.1, mens forslagene til endringer i VVP 2.1 og 4.3 ble foreslått avvist.

Forslagene ble enstemmig vedtatt, og fra 1. januar 2024 vil ordlyden i de aktuelle punktene derfor være:


1.1: Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig og sannhetssøkende presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.


2.8: Eksterne finansieringskilder skal ikke ha innflytelse på noen del av mediets journalistiske virksomhet. Unngå ekstern finansiering og avtaler som bidrar til at publikum kan reise tvil om redaksjonens troverdighet. Vær særlig varsom ved ekstern finansiering av nyhetsjournalistikk. Ekstern finansiering av journalistikk rettet mot barn må ivareta barns særlige behov for vern. Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Vis åpenhet om avtaler og hvordan journalistikken er finansiert. Dersom journalistisk innhold er eksternt finansiert, skal dette være åpenbart for publikum.


4.9: Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til dem som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen.