– Vi må sammen forsvare de verdiene denne dag står for

PRESSEFRIHETENS DAG: - Hjertelig velkommen til Bergen og til et seminar som vi håper vil gi ny innsikt og viktig påfyll for deres arbeid for den frie journalistikken, sa Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund da hun ønsket velkommen til seminar i anledning Pressefrihetens dag.

Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening arrangerer  sammen med Media City Bergen seminar for Stortingets familie- og kulturkomite i Bergen tirsdag 3. mai.

Seminaret skal blant annet ta for seg verifisering og faktasjekk, med nyhetsrapporteringen fra Ukraina og Russland som bakteppe.

Generalsekretærens innledning til møtet mellom pressen og politikere som startet klokken 12 i dag kan leses her:

«I dag, 3. mai, markerer vi Pressefrihetens dag og vi må sammen forsvare de verdiene denne dagen står for;

  • Et samfunn med høy grad av åpenhet og tillit
  • Journalistikk som informerer og avdekker
  • Journalistikk som skaper debatt
  • Journalistikk som er maktkritisk
  • Og Journalistikk som beskytter enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter, institusjoner, private foretak eller andre, som det heter i Vær Varsom-plakaten.

Vi har mye å verne om her hjemme. Norge ligger på verdenstoppen i pressefrihet og har gjort det lenge. Det skyldes selvfølgelig mange ting, men ikke minst at vi har politikere som anerkjenner medienes viktige rolle. I tillegg har vi en av verdens eldste og mest solide selvjustis-ordninger som mediene har sluttet seg til. Til sammen gir dette god grobunn for pressefrihet. Nå skal ikke jeg bruke dagen til å peke på alt som burde vært bedre også her, men jeg vil bare kort nevne at åpenheten er under sterkt press – også politisk – og at vi ser frem til gode debatter om ytringsfrihet fremover.

I desember ble den uavhengige journalistikken feiret, gjennom at Maria Ressa og Dmitrij Muratov ble tildelt Nobels fredspris. To modige redaktører og journalister fra Filippinene og Russland, som jobber under langt verre kår enn oss – ble selve symbolene på hvorfor journalistikk er viktig.

Det ble sagt og skrevet mye bra i desember, men hva har skjedd etterpå?

Vi vet dessverre hva som har skjedd i Russland. I dag er det knapt noe som kan kalles uavhengig journalistikk igjen. Medielover gjør det straffbart å informere folk om sannheten. Redaksjonene er propagandakanaler for Putin-regimet. Desinformasjonen florerer. Den lille snev av fri journalistikk som er igjen, må begås utenfor landet. Vestlige medier er blokkert. Det russiske folk får ikke vite hva som skjer eller hvorfor. Det autoritære Russland har fått full kontroll over informasjonsflyten.

I krigen i Ukraina har seks journalister blitt drept – bare nå i mars og april.

I Filippinene er Maria Ressa selv, hennes avis Rappler – samt syv andre medier – anklaget for å bryte cyber-lovgiviningen i landet, etter at de avdekket svært kritikkverdige forhold om folk i president Dutertes nære krets. 15 nye tiltaler er rettet mot Ressa, med potensielt svært lange fengselsstraffer. Verdens pressefrihetsorganisasjoner er samstemte i at dette er konstruerte anklager fra et autoritært regime. Selv med så høy risiko fortsetter Ressa sitt arbeid. I en høring i senatet i USA i april sa hun:

«All told, I could go to jail for the rest of my life. Because I refuse to stop doing my job as a journalist. Because Rappler holds the line and continues to protect the public sphere”.  Hun viser et mot og en dedikasjon til yrket som er dypt imponerende.

Noen flere dårlige nyheter fra de første månedene i 2022:

23 journalister er drept på jobb siden årsskiftet. I Ukraina, Mexico, Haiti, Yemen og en rekke andre land. Et langt høyere antall journalister sitter fengslet på grunn av sitt arbeid. Selv i det nokså liberale Europa, strammes grepene om journalistikken. I øst og sør er forholdene særlig dårlige.

Hva skal vi møte dette med? Har Norge og norske presseorganisasjoner et særlig ansvar for å jobbe for fri journalistikk også internasjonalt? Ja, det mener vi – og vi er glade for den norske satsingen i utlandet. Også presseorganisasjonene driver viktig internasjonalt arbeid – ikke minst nå, med støtte til journalistikk i og fra Ukraina.

Samtidig burde vi alle gjøre mer – både fordi vi kan, men også fordi vi selv er sårbare og utsatt for krefter som vil demokratiene til livs.

Dagens seminar-tema er viktige i et pressefrihets-perspektiv. Hvordan jobber vi for å bli bedre. For å avdekke desinformasjon. For å forsvare demokratiets og pressens idealer. For mer kunnskap og høyere kompetanse.

Til å lede oss gjennom det hele overlater jeg ordet til Charlotte Vindenæs, som er vertskap for oss i dag.

Godt seminar!»

Les også:

Den årlige Pressefrihetsindeksen, som er et mål på pressefriheten i alle verdens land. Den viser at fri journalistikk er truet i store deler av verden.

Tidligere i dag la Norsk Presseforbund ned krans til minne for de som har ofret livet for pressefriheten i Norge.