Pressefrihetens dag: Markeringer i Oslo og Bergen

I anledning pressefrihetens dag 3. mai la Norsk Presseforbund som vanlig ned krans. Til minne om de som ofret livet for pressefrihet.

Totalt 212 mennesker mistet livet i Norge fordi de publiserte ulovlige aviser under krigen. Illegale og hemmelige aviser var et viktig våpen i motstandskampen mot okkupasjonsmakten, og følgende ord er risset inn i dette minnesmerke som står i Hydroparken på Solli plass:

«Frihet og demokrati er uløselig knyttet til en fri presse. La oss alltid verne om det frie ord.»

Med det som skjer i Europa nå, særlig med pressefriheten i Russland, blir det svært tydelig og nært – for alle – ikke bare for oss som jobber i pressen, – hva som skjer med et samfunn der pressen ikke lenger er fri.

Men det skjer ikke bare i Russland.

I dag slippes også den årlige Pressefrihetsindeksen, som er et mål på pressefriheten i alle verdens land. Den viser at fri journalistikk er truet i store deler av verden.

I Norge er vi heldige. Vi har en fri og uavhengig presse, men også her må vi være på vakt. Vi må jobbe på videre, alt det vi kan, og ikke ta våre friheter for gitt. Dette er dagen vi må vi minne oss selv, og alle andre, om hvor livsnødvendige frie medier er for demokrati og samfunn.

De som var til stede: Norsk Presseforbund v/Ingrid Nergården Jortveit og Sindre Granly Medalen, Mediebedriftene v/ Veslemøy Rysstad, Norsk Redaktørforening v/ Arne Jensen,  Norsk Journalistlag v/ Hilde Tretterud og Espen Brynsrud, Landslaget for Lokalaviser v/ Geir Huus og Lene Østberg, Den norske Unesco-kommisjonen v/ Rune Ottosen og Norsk Pen v/ Kjersti Løken Stavrum, Benyamin Farnam og Annette Groth.

Pressefrihetens dag markers også i Bergen. Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening arrangerer  sammen med Media City Bergen et seminar for Stortingets familie- og kulturkomite i Bergen. Seminaret vil blant annet ta for seg verifisering og faktasjekk, med nyhetsrapporteringen fra Ukraina og Russland som bakteppe.