Kildeutvalget legger frem sin rapport

Tirsdag 5. november kl. 9.30 legger Kildeutvalget frem sin rapport på Litteraturhuset i Oslo.

Hvor: Litteraturhuset i Oslo, Rom: Amalie Skram
Når: Tirsdag 5. november 2019 kl. 9.30-11

Norsk Presseforbund satte i april ned Kildeutvalget, som har hatt som mandat å utarbeide en rapport om medienes kildebruk. Utvalget ble bedt om å se særlig på:

  • Medienes omgang med ulike typer kilder
  • Bruk av anonyme kilder og utfordringer med dette
  • Sitatpraksis og sitatregler
  • Premisser i kontakten med kilder og intervjuobjektet
  • Kildevern og upublisert materiale

Les mer om mandatet og utvalget her. Utvalgets leder, Sven Egil Omdal, vil presentere deres funn og anbefalinger. Arrangementet er åpent for alle, og vil i tillegg strømmes på www.presse.no.

I etterkant av fremleggelsen vil det bli anledninger til spørsmål og umiddelbare kommentarer. Deretter oppfordrer vi om at rapporten drøftes i ulike sammenhenger, som på journalistfaglige konferanser og i de enkelte redaksjoner.  NPs styre vil behandle rapporten i slutten av november.