Rapport om medienes omgang med kilder

Norsk Presseforbund setter ned et utvalg som skal utarbeide en rapport om medienes kildebruk.

Rapporten skal beskrive utfordringer og fallgruver med kildebruk i et presseetisk perspektiv, herunder;

  • Medienes omgang med ulike typer kilder
  • Bruk av anonyme kilder og utfordringer med dette
  • Kildevern og upublisert materiale
  • Sitatpraksis og sitatregler
  • Premisser i kontakten med kilder og intervjuobjekter

De aktuelle områdene berører store deler av kapittel 3 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget skal også vurdere om det er behov for endringer av VVP.

Utvalget bør innhente innspill og synspunkter fra redaktører/journalister i ulike typer medier (gjerne i samarbeid med regionforeninger i NR og lokallag i NJ), samt fra ulike typer kilder som brukes av mediene.

Utvalget skal legge frem sin rapport senest ved utgangen av oktober 2019.

Utvalget består av:

Sven Egil Omdal, leder

Eva Sannum

Anki Gerhardsen

Simen Sætre

(Foto: Ståle Grut)

(Foto: Thomas Brun)

(Foto: Rune Nilsen)

(Foto: Privat)