Slik konkluderte PFU

NRK, Bergensavisen, Bladet Vesterålen, Gudbrandsdølen Dagningen og Josimar har brutt god presseskikk, mens Sandnesposten og Helgelands Blad har opptrådt kritikkverdig. Det fastslo PFU.

PFU hadde  i sitt møte 27. mars elleve klagesaker som har gjennomgått full behandling til vurdering . Ti saker ble behandlet for åpne dører og ble streamet av Journalisten:

  1. Sak 253/18 – Markus Andreassen pva. overleger ved Avdeling for klinisk patologi, Drammen sykehus mot NRKBRUDD (4.14)
  2. Sak 260/18 og 261/18 – Erik A. Grahl-Madsen mot Bergens Tidende og Aftenposten (likelydende publisering)IKKE BRUDD
  3. Sak 274/18 – Bergensklinikken mot BergensavisenBRUDD (3.2, 4.14)
  4. Sak 283AB/18 – Berit Helberg (A) og Jan Luneborg (B) mot Gudbrandsdølen DagningenBRUDD (4.10)
  5. Sak 284/18 – Vesterålen Online (VOL) mot Bladet VesterålenBRUDD (2.2, 2.6)
  6. Sak 286/18 – Tora-Liv Thorsen med fl. mot Sandnesposten – KRITIKK (3.2)
  7. Sak 291/18 Andrine Bruland mot Fanaposten –  IKKE BRUDD
  8. Sak 003/19 – Johnny Hansen, ordfører i Brønnøy kommune, og kommunestyre-representant Paul Birger Torgnes mot Helgelands BladKRITIKK (3.2)
  9. Sak 027/19 – NN mot Moss Avis –  IKKE BRUDD
  10. Sak 273/18 – NN mot Josimar –  BRUDD (3.2, 4.5, 4.14, 4.15)(denne saken var lukket og ble derfor ikke streamet)

Forenklet behandling
PFU vurderte også ni klager som er blitt håndtert gjennom forenklet saksbehandling. I disse sakene har sekretariatet skrevet  en innstilling som konkluderer med at mediet ikke har brutt god presseskikk, uten at det er innhentet tilsvar fra partene. Utvalget vedtok innstillingene i alle disse klagesakene.

PFUs uttalelser
Utvalgets uttalelser i sakene som har gjennomgått full behandling, blir publisert i PFU-basen så snart tekstene er ferdigskrevet og formidlet partene.