PFUs konklusjoner 23. august

I PFUs første møte etter sommerferien sto 14 saker med uttalelse på dagsorden. Her følger en kort oppsummering av hvordan utvalget konkluderte.

 1. Sak 112ABC/16 – A: Trine Strømme, B: Samuel Rostol, C: Tanja Kalchenko mot Forskning.no – BRUDD
 2. Sak 132/16 – Johnny Olaussen mot Finnmarken – KRITIKK
 3. Sak 139/16 – Spareskillingsbanken mot Nettavisen – IKKE BRUDD
 4. Sak 141/16 – Dolphin Geophysical AS mot Finansavisen – BRUDD 
 5. Sak 149/16 – Stig Anders Ohrvik mot NRK – IKKE BRUDD
 6. Sak 150/16 – Stig Anders Ohrvik mot Romsdals Budstikke – IKKE BRUDD
 7. Sak 151/16 – Stig Anders Ohrvik mot Sunnmørsposten – IKKE BRUDD
 8. Sak 152/16 – NN og XX mot Lister – IKKE BRUDD
 9. Sak 153/16 – Utlendingsnemnda mot Ny Tid – BRUDD
 10. Sak 159/16 – Reinbeitedistrikt 33 Spalca mot Framtid i Nord – BRUDD 
 11. Sak 160/16 – NN mot Bladet Vesterålen – IKKE BRUDD
 12. Sak 163/16 – Tanja Kalchenko mot NTB – KRITIKK
 13. Sak 169/16 – Solfrid Hellesøy Siqveland mot Kvinnheringen – IKKE BRUDD
 14. Sak 191/16 – NN mot Namdalsavisa – IKKE BRUDD

Behandlingen av sak 112ABC/16 og sak 191/16 ble streamet av fagbladet Journalisten. Uttalelsene i disse sakene er publisert, mens sammendrag av sakene og utvalgets uttalelser i de resterende sakene blir offentliggjort i PFU-basen så snart de er klare og videreformidlet partene.