PFUs konklusjoner

Aftenposten, Nordlys og Bergensavisen felt av PFU.

Slik konkluderte PFU i klagesakene som har gjennomgått full behandling:

Sak 286AB/17 – A: Guttorm Himberg-Sundet, B: Harald Klungtveit mot Aftenposten – BRUDD (2.7)
Sak 287/17 – Monika Dypeng mot TV 2 – IKKE BRUDD
Sak 295/17 – Universitetssykehuset i Nord-Norge mot Nordlys – BRUDD (3.2, 4.4, 4.14, 4.17)
Sak 015/18 – Ihab Timraz mot Vårt Land – IKKE BRUDD
Sak 018/18 – Adv.fullm. Jonas Tjersland mot Bergensavisen – BRUDD (4.14)
Sak 027/18 – Adv Christian Faye Ree pva klient mot Lindesnes Avis – IKKE BRUDD
Sak 033/18 – Solveig Aksnes m fl mot Aftenposten – BRUDD (2.8)
Sak 068/18 – Pål Henning Ilstad mot Romsdals Budstikke – IKKE BRUDD
Sak 073/18 – Remiks Husholdning AS mot iTromsø – IKKE BRUDD

Utvalgets uttalelser, som begrunner konklusjonene, publiseres i PFU-basen så snart de er renskrevet og formidlet partene.

Andre saker
I møtet behandlet utvalget også klagesaker som har fått forenklet behandling, det vil si at sekretariatet har skrevet en innstilling om at mediet ikke har brutt  god pressseskikk, uten  å innhente tilsvar fra redaksjonen. Av disse ble én sak sendt tilbake til sekretariatet for full behandling.

PFU ble også orientert om klagesaker som er løst mellom partene gjennom minnelig ordning og/eller som er trukket, og klager som ikke kan behandles av formelle årsaker (manglende samtykke, foreldelse, utenfor PFUs mandat).

Streaming 
Deler av møtet ble streamet av Journalisten, følgende saker:

Sak 286AB/17 – A: Guttorm Himberg-Sundet, B: Harald Klungtveit mot Aftenposten
Sak 295/17 – Universitetssykehuset i Nord-Norge mot Nordlys
Sak 033/18 – Solveig Aksens m fl mot Aftenposten
Sak 073/18 – Remiks Husholdning AS mot iTromsø