Karanteneplikten for utenlandske journalister i strid med EMK og EØS-avtalen

Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) ber regjeringen om snarest å endre Covid-19-forskriften, slik at det innføres nødvendige unntak for journalister på oppdrag i Norge.

Karanteneplikten er problematisk fordi det vil det gjøre det tilnærmet umulig for utenlandske journalister å dekke nyhetshendelser i Norge.

Presseorganisasjonene har bedt om en juridisk vurdering av karanteneplikten. Advokatene Per Andreas Bjørgan og Jon Wessel-Aas konkluderer med at ordningen strider både mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og forpliktelsene etter EØS-avtalen. Karanteneplikten utgjør et uforholdsmessig inngrep i pressefriheten og grunnleggende rettigheter.

Hele notatet kan leses her

I tillegg til karanteneplikten, nektes andre journalister som ikke driver med ren nyhetsjournalistikk, innreise til Norge. I sum er landet dermed stengt for de fleste journalister.

– Vi mener dette er et alvorlig inngrep i journalisters mulighet til å dekke aktuelle saker og hendelser, og dermed i pressefriheten. Det kan vi ikke være bekjent av. Presseorganisasjonene legger til grunn at dette både kan og må ryddes opp i, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Kravet er rettet i et brev til Statsministerens kontor (SMK). I etterkant har imidlertid SMK bedt Justis- og beredskapsdepartementet behandle saken. Disse igjen har videresendt det til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi tok kontakt med SMK fordi vi mener problemstillingen både er prinsipiell og at saken i tillegg hører inn under en rekke departementer og direktorater. Vi forventer at regjeringen uansett raskt løser saken, sier Floberghagen.