Innsyn og åpenhet må inn i kriseberedskapsplanene

Her er våre innspill til Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet.

I deltok i dag i høringen på Stortinget om stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. Opptak av høringen kan ses på Stortingets TV-løsning.

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) sendte på forhånd inn et skriftlig innlegg, hvor vi tok til orde for at den pågående koronakrisen har vist at:

  • Offentlighetsprinsippet om innsyn og åpenhet må inn i beredskapsplaner for kommende kriser.
  • Offentlige organer og domstoler må få utstyr som sikrer den grunnlovsfestede møteoffentligheten.

NP og NR ga i tillegg støtte til viktigheten av at mediene må defineres som “kritisk samfunnsfunksjon” under alvorlige hendelser og kriser, slik Norsk Journalistlag framhevet i sitt innlegg.

Tillit til myndighetenes beslutninger og til nødvendigheten av tiltak i krisetid, skapes etter vår mening ved størst mulig grad av åpenhet om grunnlaget for beslutningene. Medienes tilgang til informasjon, både ved innsyn, i rettsmøter og kommunestyrer og ved å kunne rapportere fritt fra samfunnet, er helt avgjørende for at denne åpenhet skal være reell. Og det er avgjørende for å få frem viktige diskusjoner, faglige uenigheter og kritikkverdige forhold.