Flaviusprisen til Riksrevisor Per-Kristian Foss

Norsk Presseforbunds åpenhetspris - Flaviusprisen 2017 gikk til Riksrevisor Per-Kristian Foss for Riksrevisjonens undersøkelse om arkivering og innsyn i forvaltningen, samt mange klare uttalelser til fordel for åpenhet og innsyn.

Prisen ble delt ut under Adresseavisas Jubileumsmiddag i Trondheim. Juryen er nedsatt at styret i Norsk Presseforbund og har i år bestått av fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf, journalist Hanne Wien og redaktør Bernt Olufsen.

Juryens begrunnelse:
«Årets vinner har argumentert for åpenhet som en grunnleggende verdi i forvaltningen siden han tiltrådte sin stilling i 2014. Siden da har han jevnlig og i flere saker gått hardt ut og kritisert forvaltningen for manglende innsyn. Han skiller sak og person, og legger ingenting imellom selv om kritikken rammer gamle kolleger og venner hardt.

I den senere tid har vinneren vært ansvarlig for en undersøkelse på et område det er svært vanskelig å kontrollere. Konklusjonene var nedslående og dokumenterte systematisk og omfattende hemmelighold av offentlige opplysninger i regjeringsapparatet, blant annet gjennom manglende journalføring.

– Det er ikke mindre alvorlig å bryte arkivloven enn å bryte straffeloven, uttalte prisvinneren i forbindelse med lansering av resultatene fra undersøkelsen, og la til at det herjer en redselskultur for åpenhet i forvaltningen. At en representant for et kontrollorgan som Riksrevisjonen sier det så klart, har stor verdi i kampen for et mer åpent samfunn.

Juryen vil hedre Riksrevisor Per-Kristian Foss for Riksrevisjonens undersøkelse om arkivering og innsyn i forvaltningen, samt mange klare uttalelser til fordel for åpenhet og innsyn. Vi gratulerer ham med Norsk Presseforbunds åpenhetspris – Flaviusprisen 2017!»

Tegning: Roar Hagen